Η cosmoONE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, ανέπτυξε για τη ΔΕΗ το 1ο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, το οποίο διακρίθηκε με Bronze Αward στα Business IT Excellence Awards 2016.

H cosmoONE ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη του λογισμικού για τη λειτουργία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα Κοινοτικά πρότυπα και τις εξειδικευμένες λειτουργικές απαιτήσεις της ΔΕΗ. Η υλοποίηση βασίστηκε στην υφιστάμενη υποδομή και τις τεχνολογίες του Β2Β Μarketplace της εταιρείας και η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες ηλεκτρονικών καταλόγων και διαγωνισμών, καθώς και portal  επικοινωνίας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, το Δυναμικό Σύστημα Αγορών επιτρέπει στην εταιρεία να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά μια σειρά από διαδικασίες, όπως κατάρτιση διακηρύξεων, προκηρύξεις διαγωνισμών, διάθεση τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων, αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής, πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία κ.α.

Ο Βοηθός Διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικών και Προμηθειών της ΔΕΗ, Κώστας Ντότσιας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το νέο online περιβάλλον διεξαγωγής προμηθειών θα συμβάλει σημαντικά στον περαιτέρω εξορθολογισμό των δαπανών προμήθειας προϊόντων, υπηρεσιών και έργων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότητα της εταιρείας, στην προώθηση των κανόνων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην επίτευξη ευρύτερων επιχειρησιακών στόχων».