Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό πραγματοποίησε ο ΟΤΕ με την υποστήριξη της cosmoONE, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ηλεκτρονικών προμηθειών για την επίτευξη σημαντικών οικονομιών.

Συγκεκριμένα, στις 6 Νοεμβρίου, διεξήχθη διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 108 διαφορετικών ειδών καλωδίων χαλκού, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 7 οίκοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και διήρκεσε 7 ώρες.

Πραγματοποιήθηκε με τη μορφή φυσικής διαπραγμάτευσης σε 2 γύρους, σε συνδυασμό με την καταχώρηση των επαναλαμβανόμενων προσφορών σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που σχεδίασε για το σκοπό αυτό η θυγατρική του ΟΤΕ,
cosmoONE.

Με την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις έως και 25% ανά είδος καλωδίου. Συνολικά -και λαμβάνοντας  υπόψη την τιμή του χαλκού ώστε να είναι συγκρίσιμες οι τιμές- επιτεύχθηκε μείωση τιμών, σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου διαγωνισμού του 2007, κατά 5,5%.