Στο έργο «Μίδας» συμμετέχει η cosmoONE, για την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών πληροφορικής στις διαδικασίες προμηθειών των Δημόσιων Πανεπιστημίων, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας.

Στο πλαίσιο του «Μίδας», θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων και μεθόδων για τη χρήση ηλεκτρονικών προμηθειών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, επιστημονικά τεκμηριωμένο και καταρτισμένο με επαγγελματική μεθοδολογία. Το έργο ακολουθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Kraljic για την εξέταση της φύσης και την κατηγοριοποίηση των αγορών προμηθειών.

Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση των τιμών αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες, η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η συντόμευση του κύκλου προμηθειών, η αύξηση της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων προμηθευτών, η διαφάνεια στις διαδικασίες, ο περιορισμός των αγορών εκτός συμβάσεων και η συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 366.567 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στο έργο συμμετέχει, επίσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, ενώ συντονιστής είναι η εταιρεία Remaco A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.