Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της CosmoOne, εταιρεία που ειδικεύεται στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σε χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών (1η Ιανουαρίου 2009 έως 28η Φεβρουαρίου 2009) πραγματοποιήθηκαν 17 ηλεκτρονικές δημοπρασίες με σύνολο συμμετοχών 74 εταιρειών.

Η δημοπρατηθείσα αξία ανέρχεται στα 6.049.387 ευρώ ενώ ο μέσος όρος οφέλους ξεπερνάει το 33%. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, διακινήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς της CosmoOne αγαθά συνολικής αξίας 36.889.905 ευρώ ενώ ο αριθμός των παραγγελιών ανέρχεται στις 1.467 με μέση αξία παραγγελίας τα 25.146 ευρώ.