Έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σόφιας ανέλαβε η cosmoONE. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, σχεδίασε και προσέφερε μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών – άμεσα διαθέσιμων και με δυνατότητα διασύνδεσης με το νέο σύστημα ΜS Dynamics D365 του αεροδρομίου – για την κάλυψη των τεχνικών, οργανωσιακών και διοικητικών του αναγκών.

Το έργο αυτό, αποτελεί μέρος του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργειών του αεροδρομίου, μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης, και λειτουργίας ενός νέου πληροφοριακού συστήματος ERP, ένα έργο που έχει αναλάβει ο ΟΤΕ. Η cosmoONE, για τη διαχείριση των προμηθευτών του αεροδρομίου, θα υλοποιήσει μία νέα ιδιωτική πύλη, την portalONE, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες SRM – Supplier Relationship Management και θα φιλοξενηθεί στο AZURE. Η πύλη portalONE θα προσφέρει προσωποποιημένο τρόπο εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας με τους προμηθευτές του αεροδρομίου, αλλά και αρχειοθέτηση των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών ανά τύπο και προμηθευτή.

Επιπλέον, το αεροδρόμιο θα μπορεί να εντάσσει τους προμηθευτές σε κατηγορίες της επιλογής του και να σημαίνει τον τύπο της εμπορικής τους σχέσης. Τόσο το αεροδρόμιο όσο και οι προμηθευτές, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Global Suppliers Marketplace της cosmoONE και σε ένα δίκτυο 13.000 και πλέον προμηθευτών ώστε να είναι ορατοί και αναζητήσιμοι και από άλλους Οργανισμούς.

Μέσω του portal, οι χρήστες του αεροδρομίου, αλλά και των προμηθευτών, θα έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών, όπως στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών -sourceONE Ver B1-, η οποία θα τους επιτρέπει την άμεση αποστολή Αιτημάτων για Πληροφορίες προς τους προμηθευτές, (Request For Information | RFI), Αιτημάτων Συλλογής Προτάσεων (Request For Proposal | RFP) και Αιτημάτων για Αποστολή Προσφοράς (Request For Quotation | RFQ) καθώς και τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (e-Tenders) και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Auctions).