Στην cosmoONE ανέθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στόχος είναι η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων παραγωγής ΑΠΕ. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού επιχειρείν, που σχεδιάστηκε, υλοποιείται και παρέχεται εξ ολοκλήρου από την cosmoONE ως υπηρεσία (Software as a Service).

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη διαχείριση των παλαιών αιτήσεων παραγωγής ΑΠΕ που εκκρεμούν (περίπου 1.600), καθώς και την υποβολή νέων αιτήσεων για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, σε απεριόριστο αριθμό και ανεξαρτήτως είδους και μεγέθους επιχείρησης, όπως ορίζεται από τον νέο Νόμο 4685/2020. Η cosmoONE έχει αναλάβει και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος, καθώς και όσων ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα ΑΠΕ.

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας της cosmoONE επιτρέπει την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις εύκολα και με ασφάλεια, με χρήση των κωδικών TaxisNet, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για την πιστοποίηση Νομικών και Φυσικών Προσώπων. «Η νέα αυτή υπηρεσία έρχεται να προστεθεί στο επιτυχημένο ιστορικό συνεργασίας μας με τη ΡΑΕ από το 2016» δήλωσε ο Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της cosmoONE.