Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» ανακηρύχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινός ανάδοχος του πρώτου τμήματος του έργου «Ήφαιστος», με χρηματικό τίμημα ύψους 5.702.075 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για το τμήμα του έργου που αφορά στην «προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων». Στο διαγωνισμό που διεξάγει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) κατέθεσαν, ακόμα, προσφορές η «IBM ΕΛΛΑΣ» και η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Space Hellas».

Πρόσβαση στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit
Το έργο «Ήφαιστος: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» στοχεύει σε παρεμβάσεις στις δικτυακές υποδομές όλων των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων της χώρας για την αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους.

Η πράξη «Ήφαιστος» εκσυγχρονίζει τις δικτυακές υποδομές σε 58 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας πρόσβαση στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά δίκτυα σήμερα.

Η σύμβαση περιλαμβάνει επιπλέον δύο τμήματα που αφορούν «υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας», και «υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης».