Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Managed Print Services (MPS)» στο δίκτυο καταστημάτων Praktiker. Tο έργο, διάρκειας 5 ετών, αποτελείται από 66 Epson Printers Σήμανσης, αλλά και 16 Epson Large Format Printers. Πλέον, οι σημάνσεις (Labels) όλων των προϊόντων αλλά και οι αφίσες στα 16 καταστήματα των Praktiker,  θα τυπώνονται από μηχανήματα που θα προμηθεύει, εγκαθιστά και υποστηρίζει η Cosmos Business Systems.

Η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε γιατί μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την οικονομική και εμπορική διαχείριση των Εκτυπωτικών αναγκών, καθώς το κόστος εκτύπωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα «κονδύλια»  εξόδων στον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε εταιρείας και τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως

  • Καλύτερη διαχείριση και έλεγχος των εκτυπώσεων.
  • Ταχύτερη εξυπηρέτηση μέσω της πολλαπλής εκτύπωσης των αρχείων.
  • Μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτυπωτικών υπηρεσιών.
  • Εξοικονόμηση kόστους, με δυνατότητα στους χρήστες να λειτουργούν ασφαλέστερα, απρόσκοπτα και φυσικά ταχύτερα.
  • Ελαχιστοποίηση του κρυφού ποσού διαχείρισης (Παρακολούθηση και Αναπλήρωση Αναλωσίμων).
  • Πλήρης τεχνική κάλυψη.