Η Cosmos Business Systems σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την VeloCloud, μέρος της VMware και ηγέτη της τεχνολογίας SD-WAN.

Η τεχνολογία SD-WAN της VeloCloud επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποστηρίξουν με ασφάλεια την ανάπτυξη των εφαρμογών τους, την ευελιξία του δικτύου τους, αλλά  και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που αφορούν το σημείο end point. Προσφέροντας λύσεις υψηλής απόδοσης και αξιόπιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud, οι επιχειρήσεις, μπορούν να αυξήσουν τόσο τα έσοδα όσο και την απόδοση τους. Οι Cosmos Business Systems και VeloCloud έχουν ήδη συνεργαστεί για την υλοποίηση έργου μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, θέτοντας ως μελλοντικό στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή με ευέλικτη, ανοικτή και ασφαλή δικτύωση.