Το έργο HELP, ένα πλήρες εξοπλισμένο επιχειρησιακό κέντρο εκτάκτου ανάγκης, ολοκλήρωσε η Cosmos Business Systems. Το έργο ανατέθηκε, ύστερα από διαγωνισμό, από  το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με το συνολικό κόστος να αγγίζει τις 277.000 ευρώ.  Το επιχειρησιακό κέντρο αποτελείται από μία μονάδα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Command Center Container) και μία μονάδα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (Medical Treatment Container).  Και οι δύο μονάδες είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μέσα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αντιμετώπιση αλλά και διαχείριση κρίσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνδυάστηκαν πολλές και διάφορες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία Bonding για την διασύνδεση των συστημάτων, καθώς και η τεχνολογία δορυφορικών επικοινωνιών, και οι τεχνολογίες επίγειων και βραχέων σημάτων.  Η μεταφερόμενη μονάδα ελέγχου και διαχείρισης κρίσεων λειτουργεί ως κέντρο επικοινωνίας και διοίκησης των επιχειρησιακών μονάδων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η μονάδα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών είναι μια κινητή μονάδα, η οποία είναι έτοιμη να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή για την διεξαγωγή μικροεπεμβάσεων με πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο και την περίθαλψή τραυματισμένων ατόμων σε φουσκωτό αναρρωτήριο, με πτυσσόμενα κρεβάτια που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως βραχείας νοσηλείας κλίνες.