Όταν ένα στέλεχος με τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος του Δημήτρη Δάφνη, εμφανίζεται αισιόδοξο για το μέλλον, τόσο για την ανάπτυξη του Δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί καλό οιωνό των εξελίξεων, στην Ελλάδα και διεθνώς. Για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητη είναι η συνδρομή αποτελεσματικών τεχνολογικών λύσεων, με πλήρη υποστήριξη και καθετοποίηση στην προσφορά των υπηρεσιών. Η Cosmos Business Systems ήδη βρίσκεται στη σωστή τροχιά.

netweek: Πώς περιγράφετε το ρόλο της Cosmos Business Systems στο σύγχρονο επιχειρείν στην Ελλάδα και διεθνώς; Ποιες είναι οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της εταιρείας και ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ίδιους κλάδους;

Δημήτρης Δάφνης: Διανύοντας την 4η δεκαετία συνεχούς λειτουργίας της εταιρείας μας, είναι βέβαιο ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον διαφοροποιείται με εκπληκτικά γρήγορους και επιταχυνόμενους ρυθμούς. Αυτό που ίσως αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς είναι η βαθιά μας προσήλωση στην πελατοκεντρική στρατηγική και την παρακολούθηση των σύγχρονων ρευμάτων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ως κατ΄εξοχήν System Integrator, δηλαδή πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η Cosmos τοποθετείται ανάμεσα στους παγκόσμιους κατασκευαστές (international vendors) και τους τελικούς πελάτες, καλύπτοντας και τους 4 πυλώνες της τεχνολογίας, δηλαδή τις υποδομές πληροφορικής (IT Infrastructure), τα δίκτυα όλων των τύπων και την ασφάλεια δεδομένων και υποδομών (Networking and Security), τις υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες (IT Services, Managed Services and Consulting) και τέλος την παραγωγή λογισμικού για επιχειρήσεις και το Δημόσιο (Software Development), μέσω της θυγατρικής μας Cosmos Consulting AEBE. Δίνουμε, δηλαδή, στους πελάτες μας την ευκαιρία κάλυψης των αναγκών τους σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε επίπεδο 360Ο, ως One-Stop-Integrator, στοιχείο που αποτελεί το κύριο σημείο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας, εντός της αγοράς. Η δομή αυτή επιτρέπει στους 200 εργαζόμενους στην εταιρεία να εξειδικεύονται σε κάθετους τομείς παρέχοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αποτελεσματικότητας.

Στο επίπεδο της διεθνούς παρουσίας, η εταιρεία μας έχει θυγατρική στην Κύπρο, την CBS IT Systems Cyprus LTD, με εξαιρετικά σημαντική παρουσία, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής, αναλόγως έργων. Για παράδειγμα, η Cosmos έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί έργα, εκτός από την ΕΕ, στις ΗΠΑ, στη Ν. Αμερική, στη Β. Αφρική, στην Ασία, κλπ. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως υποδομές data center, εφαρμογές λογισμικού, υπηρεσίες cloud και ΙΤ hosting. Επιπλέον, συμμετέχουμε σε έργα Άμυνας (ΝΑΤΟ, κ.α. ), Ευρωπαϊκά, ερευνητικά, μόνοι μας ή ως μέλη ενώσεων, κοινοπραξιών ή σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Οργανισμούς.

Η συνεργασία μας με όλους τους σημαντικούς οίκους του εξωτερικού ( ΙΒΜ, HPE, HPI, Dell, Lenovo, Cisco, Avaya, Huawei, Microsoft, Oracle, κλπ), μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθούμε από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχουμε λύσεις στους πελάτες μας στην αιχμή της τεχνολογίας, κάτι που αναζητά συνεχώς η αγορά. Η εταιρεία μας αναμένει σημαντική ενίσχυση στα μεγέθη της για το 2020 εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου θα ανέλθουν στα €35 εκ., από €31 εκ. το 2019.
Τέλος, σχολιάζοντας την ερώτηση αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα έλεγα ότι η αγορά ήδη βρίσκεται σε ένα σημαντικό στάδιο συγκέντρωσης σε μεγαλύτερα σχήματα, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες της αγοράς και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου, το επόμενο διάστημα.

Είναι φανερό ότι η πανδημία COVID-19 έχει παίξει καταλυτικό ρόλο ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Με βάση την εμπειρία και τη γνώση σας, ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς επιχειρηματικότητας που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να αναπτυχθούν και να θεωρηθούν, ενδεχομένως, ως «ευκαιρίες» για επενδύσεις;

Ισχύει 100% ότι η πανδημία δημιούργησε τις συνθήκες «απελευθέρωσης» από στερεότυπα δεκαετιών, από τα πιο απλά -όπως είναι, για παράδειγμα η ηλεκτρονική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής-, έως περισσότερο σύνθετα, όπως η δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Φυσικά, όχι γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογία ή η υποδομή (και για αυτό δούλεψαν όλα μέσα σε 2 μέρες από την έναρξη του lockdown στις 11 Μαρτίου), αλλά διότι έπρεπε να καμφθούν σε χρόνο μηδέν οι κακές νοοτροπίες και οι αγκυλώσεις.

Σήμερα, οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι που υπάρχουν στην παγκόσμια, αλλά και στην ελληνική αγορά, εντοπίζονται σε τομείς όπως:
▶ Ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, WiFi 6, 5G, Fiber to the Home
▶ Ασφάλεια δεδομένων και υποδομών, GDPR, ασφάλεια remote users, Blockchain
▶ Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική
▶ Data Center Consolidation, Cloud Computing, Infrastructure As A Service, Software As A Service, συνδρομητική πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
▶ Big Data, Analytics, Decision Making Models, Digital Transformation of Processes
▶ Robotics, production automation
▶ Αυτόνομη Οδήγηση, Smart Cities, Internet of Things
▶ Green Technology

Ήδη και στον βαθμό της επιτάχυνσης της υλοποίησης των στόχων, λόγω αφ΄ ενός της πίεσης από την πανδημία, όσο και από την εκπεφρασμένη προσήλωση της κυβέρνησης στην ψηφιοποίηση του κράτους, όπως επίσης από τη σημαντική εισροή κονδυλίων από την ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πολλοί από τους παραπάνω στόχους έχουν μπει σε προγραμματισμό-τροχιά υλοποίησης από το Κράτος.

Φυσικά, όπως πάντα, μένει να δούμε την υλοποίηση και την παράμετρο του «πότε»! Από μόνος του λοιπόν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, θα συμπαρασύρει το σύνολο της οικονομίας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Αυτή η κινητήρια δύναμη, δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, η ευρεία εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης θα δημιουργήσει σημαντική ζήτηση, όχι μόνο σε γραμμές, υπολογιστές, κάμερες και ακουστικά, αλλά και στην ανάγκη για τη δημιουργία σύγχρονου περιεχομένου και λογισμικού για την παρουσίαση και διδασκαλία των μαθημάτων, με εικόνα, animation, παιχνίδια κατανόησης, κλπ
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Cosmos έχει τοποθετηθεί ήδη εδώ και χρόνια, επενδύοντας σε ανθρώπους και τεχνογνωσία, αλλά και σε συνεργασίες και υποδομές. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα είμαστε ένας από τους βασικούς παίκτες της αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο!

Σύμφωνα με γνώμες αναλυτών, η «κανονικότητα» μετά από την πανδημία θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν αυτή ξεσπάσει. Πώς θα περιγράφατε τη λεγόμενη «επόμενη μέρα», και ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η θέση (και η χρησιμότητα) εταιρειών όπως η CBS τότε; Πιστεύετε ότι η αφετηρία της νέας «κανονικότητας» θα είναι o Μάρτιος του 2020;

Ξεκινώντας από το τελευταίο, ο χρονικός προσδιορισμός της εξόδου από την πανδημία, η νέα κανονικότητα και η επάνοδος στην προ Κορωνοϊού περίοδο, είναι εξαιρετικά πρώιμο να απαντηθεί, καθώς βρισκόμαστε εντελώς στην αρχή, δεν υπάρχει εμβόλιο και ο ιός επιστρέφει με καταιγιστικό τρόπο απομακρύνοντας όλα τα θετικά ορόσημα και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μετά το 2022 θα μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε την έξοδο από την δύσκολη αυτή περίοδο.

Κατά την εκτίμηση μας, κλάδοι όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός, αλλά και άλλοι τομείς θα πρέπει να οριοθετήσουν επιχειρηματικά την έξοδο σε βάθος πενταετίας, με τις αντίστοιχες μετατροπές στη δομή λειτουργίας τους. Άλλοι κλάδοι θα σταθεροποιηθούν πιο γρήγορα και άλλοι ενδεχομένως να αναπτυχθούν, όπως για παράδειγμα ο τομέας της Υγείας και των Φαρμακευτικών. Ομοίως, θα απαιτηθούν αλλαγές σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο -ήδη, με καταιγιστικό τρόπο, γίνεται η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου άμεση ανάγκη για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων-, η εκπαίδευση και άλλοι.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Cosmos, συγκεκριμένα στο χώρο των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με δεδομένη τη διασπορά των κλάδων που απευθυνόμαστε, η πανδημία λειτουργεί ως θετικός επιταχυντής και διευρύνει το πελατολόγιο στο οποίο παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες.
Ιδιαίτερα, οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε υποδομές, σε υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας, σε λογισμικό και στην ασφάλεια δεδομένων, αλλά και οι ανάγκες του δημοσίου, -με τα μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που σχεδιάζονται, αξίας, περίπου, €4δισ. -, δημιουργούν συνθήκες αναπτυξιακής προσδοκίας. Ήδη, η Cosmos συμμετέχει σε περισσότερα από 120 έργα που έχουν προκηρυχθεί, με αξία άνω των €140 εκ. -€50 εκ των οποίων αναμένουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο/ εξάμηνο-, ενώ προετοιμάζεται να συμμετάσχει σε όλα τα εμβληματικά, αλλά και μικρότερα, έργα που θα προκηρυχθούν, με προϋπολογισμό €1δισ. Παράλληλα, στην Κύπρο συμμετέχουμε με επιτυχία σε όλα τα μεγάλα και μεσαία έργα που προκηρύσσονται, είτε απευθείας, είτε με συνεργασίες.  Συμπερασματικά, όπως συμβαίνει πάντα μετά από μεγάλα παγκόσμια γεγονότα καθοριστικής σημασίας, η επόμενη μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη και σε αυτήν έχουν ρόλο αυτοί που μπορούν να «διαβάσουν» με επιτυχία τις επερχόμενες αλλαγές και θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ταχύτερα και επιτυχέστερα!

Δεν θα μπορούσα να μην εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα να ρωτήσω, ένα στέλεχος με τη δική σας εμπειρία και γνώση, την άποψή σας για το ποιοι τομείς και υπηρεσίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα, υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τομείς όπως οι Cloud, Service Management, Ασφάλεια, αποτελούν υποτμήματα γενικότερων και πολύ σημαντικών τομέων που θα καθορίσουν τα επόμενα «κύματα τεχνολογίας» -Technology Waves- τα οποία θα σηματοδοτήσουν την επόμενη δεκαετία.
Οι τομείς αυτοί θα εξελιχθούν μέσα από τις συνθήκες που διαμορφώνει η παγκόσμια αγορά, δηλαδή οι ανάγκες επιχειρήσεων, ιδιωτών και κρατών, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο που δημιουργεί η νομοθεσία. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που απαγορεύει τα data να βρίσκονται εκτός χώρας, τότε είναι προφανές ότι ένα public cloud με υποδομές εκτός αυτής δεν μπορεί να αναπτυχθεί.

Παράλληλα, η υπερσυγκέντρωση δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος σε συγκεκριμένα κέντρα αποτελεί εξ αντικειμένου ένα σημείο ανασφάλειας και τιμολογιακής εξάρτησης, που σύντομα θα χρειαστεί να προσδιοριστεί. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε τι θα γίνει αν η Facebook αναγκαστεί να κλείσει την πρόσβαση σε 450 εκ Ευρωπαίους πολίτες, όπως πρόσφατα, όρισε ένα δικαστήριο στο Δουβλίνο.
Η ασφάλεια δεδομένων και οι υπηρεσίες είναι βέβαιο ότι θα είναι στην κορυφή των τομέων ανάπτυξης μαζί με το λογισμικό τα analytics και τη διαχείριση big data. Στους τομείς αυτούς επενδύουμε ως εταιρεία, μαζί με την δημιουργία υποδομών Data Center για εσωτερική και εξωτερική χρήση από πελάτες.
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η Cosmos είναι και θα συνεχίσει να είναι παρούσα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, δίπλα στους πελάτες της, όπως τα τελευταία 32 χρόνια!