Οι εταιρείες 1) Cosmos Business Systems και 2) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής, για κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥΕΣ και του ΟΛΚΕΣ, με προοπτική υπογραφής τετραετούς (4) σύμβασης πλαίσιο", ο οποίος έληγε σήμερα το πρωί.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει servers, εκτυπωτές και λογισμικό. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 155.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.