Η Cosmos Business Systems και η ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε., με θέμα «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής».

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια με εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής για τα δίκτυα χρηστών της ΜΟΔ Α.Ε και των υποστηριζόμενων από αυτή υπηρεσιών. Επίσης η προμήθεια με εγκατάσταση ζεύγους firewalls για τις ανάγκες του Datacenter της ΜΟΔ, όπως και η εκπαίδευση των στελεχών της, στη διαχείρισή τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,326 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).