Η ένωση εταιρειών «Cosmote – Q&R» συνήψε με την ΚτΠ σύμβαση για το έργο «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών», με κύριο του έργου το ΥΠΕΞ.  Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 24,58 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ. Στην ένωση, αμφότερες οι εταιρείες συμμετέχουν με ποσοστό 50%. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία επιχειρησιακού εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης εννοιολογικής αναζήτησης το οποίο, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση και τον συσχετισμό των σχετικών εγγράφων του αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών, θα διασφαλίζει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, στο συντομότερο χρονικό διάστημα σε όποιο βάθος χρόνου απαιτεί η αναζήτηση.

Αντικείμενο, συνοπτικά αποτελεί

  • Η δημιουργία επιχειρησιακού εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης βασισμένου σε τεχνολογία IBM Watson.
  • Ο συσχετισμός των σχετικών εγγράφων από το σύνολο του αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών.
  • Οι υπηρεσίες που αφορούν επιμέρους τμήματα του έργου όπως καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση/ μικροφωτογράφιση, τεκμηρίωση, έξυπνη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR, ICR), εκπαίδευση Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αποτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για την ψηφιακή μετατροπή και εμπλουτισμό του περιεχομένου του ιστορικού αρχείου έτσι ώστε να επιτευχθεί μέσω τεχνολογιών μηχανικής μάθησης (Machine Learning) η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης.Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο έργο είναι το πιο μεγάλο και κερδοφόρο έργο που έχει αναλάβει η Q&R στην ιστορία της (το ποσό που της αναλογεί είναι 12,29 εκατ.