Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου CPI εμφανίζονται βελτιωμένα για το εξάμηνο που έληξε στις 31/12/09.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος των εργασιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 11.407 ευρώ, από 11.614 ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,8%. Η CPI συνεχίζει να επενδύει επιλεκτικά στην ανάπτυξη προϊόντων Software και παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών στους τομείς της Εντατικής Λιανικής, της Εστίασης, της Τηλεφωνίας μέσω Internet, της Ασφάλειας και Παρακολούθησης, καθώς και των Υπηρεσιών Outsourcing στον τομέα της Εκτύπωσης και της Διαχείρισης Eγγράφων.