Τα κέρδη μετά από φόρους της CPI διαμορφώθηκαν το α’ οικονομικό τρίμηνο (1/7/2015-30/9/2015) στις 21.000, έναντι κερδών 33.000 το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε 155.000, έναντι 253.000 πέρυσι. Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά το γεγονός ότι τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 20% και διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, τα έσοδα από υπηρεσίες κρατήθηκαν σε υψηλά επίπεδα αυξάνοντας την συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων στο 40%. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε σε 27% από 25,9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H μικτή κερδοφορία της εταιρείας σε απόλυτα νούμερα διαμορφώθηκε σε 675.000, έναντι 803.000. Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο τριμήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 18% καθώς διαμορφώθηκε σε 2,02 εκατ., έναντι 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.