Ο Βαγγέλης Μητάκος, Επικεφαλής του τμήματος Printing, Projects & Services (PP&S) της CPI, εξηγεί στο netweek τα πολλαπλά οφέλη των διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης και παρουσιάζει την πολύπλευρη εμπειρία και τεχνογνωσία της CPI.

netweek: Η CPI δραστηριοποιείται στην αγορά του printing και του office automation με στρατηγική εστίαση στην παροχή υπηρεσιών Managed Print Services. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της στρατηγικής επιλογής;

Βαγγέλης Μητάκος: Η επιλογή είναι φυσική κατάληξη της δραστηριότητας της CPI, αντιπροσωπεύοντας οίκους που κατασκευάζουν εκτυπωτικά προϊόντα αιχμής. Σημαντικά βοήθησε και η στροφή στα Managed Print Services (MPS), η στρατηγική επιλογή της εταιρείας να είναι πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Οι εξελίξεις και οι τάσεις στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε την CPI στα MPS. Η πίεση για μείωση εξόδων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς οδήγησε αναπόφευκτα στη νέα μορφή συνεργασίας στην οποία ο πελάτης-χρήστης αγοράζει σελίδες (clicks) με τη μορφή υπηρεσίας και δεν επενδύει στην αγορά παγίων (εξοπλισμού). Σε συνδυασμό με το επιθυμητό επίπεδο παροχής υπηρεσιών (SLA), τον σωστό σχεδιασμό της λύσης αλλά και της ανάληψης μέρους των διαδικασιών του πελάτη, φτάνεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

netweek: Ποιες είναι οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρει η CPI στον τομέα των Managed Print Services; Ποιο το συγκριτικό πλεονέκτημα;

Βαγγέλης Μητάκος: Η CPI αναλαμβάνει τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης με εργαλεία που παρέχουν ακριβή στοιχεία για το περιβάλλον και την «εκτυπωτική συμπεριφορά» του πελάτη σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η κατανόηση και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι το κλειδί για τη σχεδίαση της λύσης για το νέο περιβάλλον. Εδώ η CPI παρουσιάζει το 1ο συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι η επιλογή εξοπλισμού από δύο κατασκευαστές (Sharp & OKI). Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική και θα εμφανίζεται όλο και περισσότερο στο μέλλον (multi-vendor MPS), γιατί προσφέρει επιλογή των καλύτερων λύσεων μεταξύ περισσοτέρων του ενός κατασκευαστών.

Στο σχεδιασμό της λύσης, η CPI λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια μέσω της λύσης SAFEQ, με δυνατότητες χρέωσης εκτυπωτικών εργασιών σε επίπεδο χρήστη, ομάδας, συσκευής ή έργου.

Ταυτόχρονα, μελετούμε τις δυνατότητες εισαγωγής λύσεων document capture για τη σύλληψη δεδομένων που ο πελάτης πρέπει να ψηφιοποιήσει και να εισάγει στα πληροφοριακά του συστήματα. Η ύπαρξη της επιχειρηματικής μονάδας DCM συμβάλλει ουσιαστικά αλλά και διαφοροποιεί την CPI προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο τελευταίο στάδιο, στην υλοποίηση, η άρτια εξειδίκευση του προσωπικού και οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργων συμβάλλουν σημαντικά με συμβουλές και εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου (συνήθως 5ετές για τη φύση του εξοπλισμού που προσφέρουμε), υπάρχει συνεχής έλεγχος και διαχείριση του περιβάλλοντος με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της λύσης και το βέλτιστο της παραγωγικότητας από τον πελάτη.

Οι διαφορετικές μορφές συμβολαίων καθορίζονται από την ευελιξία που επιθυμεί ο πελάτης (OPEX vs CAPEX), αλλά και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης.

netweek: Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των εκτυπώσεων μέσα από τη λύση MPS της CPI; Πώς αντιμετωπίζει η ΜPS λύση της CPI τα δευτερογενή κόστη των εκτυπώσεων;

Βαγγέλης Μητάκος: Είναι αυτονόητο, μέσα από τη μείωση του κόστους εκτύπωσης σελίδας (έγχρωμης & ασπρόμαυρης) αλλά και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους. Η χρησιμοποίηση λύσεων ασφάλειας & pull printing οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του κόστους, και αναδεικνύει την περιβαλλοντική πολιτική των επιχειρήσεων μέσα από τη συνολική μείωση σελίδων αλλά και την κατανάλωση ενέργειας.

Επίσης, σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα από την αποδέσμευση ανθρώπινων πόρων από όλες τις διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένες με την υποστήριξη του εκτυπωτικού στόλου (help desk, 1st level support, διαχείριση αναλωσίμων, διαχείριση συμβολαίων συντήρησης κ.λπ.).

netweek: Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της εταιρείας αξιοποιείται; Μπορεί μια πιθανή μείωσή του να δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο λειτουργικότητας και παραγωγικότητας;

Βαγγέλης Μητάκος: Φυσικά και υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και να ενταχθεί σε σχήμα MPS υπάρχον εξοπλισμός, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση λειτουργίας του. Η CPI το έχει εφαρμόσει σε αρκετές περιπτώσεις πελατών της. Η μείωση εξοπλισμού είναι συνήθως το ζητούμενο σε ένα έργο MPS.

Παράλληλα, έχουμε αύξηση λειτουργικότητας και παραγωγικότητας εξαιτίας των αναβαθμισμένων χαρακτηριστικών του νέου εξοπλισμού σε σχέση με την εγκατεστημένη βάση. Επιπλέον, η κατάλληλη διασπορά εξασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών στις συσκευές παρά τη μείωση στον αριθμό των συσκευών.


netweek: Πώς αντιμετωπίζει η λύση της CPI θέματα ασφάλειας;

Βαγγέλης Μητάκος: Η ανάγκη για ασφάλεια αλλά και ευελιξία σε ένα σύνθετο περιβάλλον MPS είναι σημαντικές παράμετροι. Με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός δεν ανήκει στον πελάτη, η ανάγκη για μείωση εξόδων οδηγεί σε ενοποίηση του στόλου, και οι χρήστες πρέπει να δρομολογούν τις εκτυπώσεις τους στην κοντινότερη σε αυτούς πολυλειτουργική συσκευή.

Εδώ η απάντηση είναι οι λύσεις ασφάλειας, που παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα παραλαβής της εκτύπωσης από το μηχάνημα της επιλογής του. Υπολογίζεται ότι με τη χρήση συστήματος ασφάλειας επιτυγχάνεται επιπλέον 15% μείωση του κόστους σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη μείωσης που επιφέρει η λύση MPS.

Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας reports για τον όγκο και το κόστος της εκτύπωσης με σημαντικά δεδομένα αξιοποιήσιμα από τον οργανισμό.

Εφαρμόζουμε τις λύσεις ασφάλειας με την εφαρμογή SAFEQ της YSOFT, με τη χρήση pin ή κάρτας (ή και των δύο), έχοντας έως σήμερα δεκάδες εγκαταστάσεις συσκευών σε περιβάλλον MPS, αλλά και σε περιβάλλον στο οποίο ο πελάτης κατέχει ήδη τον εξοπλισμό και αποφασίζει να εγκαταστήσει λύση ασφάλειας κατά την εκτύπωση, αποκομίζοντας τα παραπάνω οφέλη.

netweek: Σε τι είδους εταιρείες απευθύνονται οι λύσεις MPS;

Βαγγέλης Μητάκος: Οι λύσεις απευθύνονται σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς, από Corporate έως και SMBs. Θα λέγαμε ότι εταιρείες με πάνω από 40 άτομα προσωπικό είναι ιδανικές για την εφαρμογή MPS, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Βέβαια το κριτήριο είναι η ανάγκη που έχει μια επιχείρηση για παραγωγή εντύπων.

Για παράδειγμα, μια τράπεζα  παράγει πολύ περισσότερα έντυπα σε σχέση με μια εταιρεία από το χώρο της ενέργειας. Επίσης, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, κατά μέσο όρο το 3% του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας ξοδεύεται στην εκτύπωση και παραγωγή εντύπων αλλά και στις διαδικασίες συντήρησης εξοπλισμού, αγοράς αναλωσίμων και άλλων σχετικών διαδικασιών.

netweek: Μπορείτε να αναφέρετε ενδεικτικά κάποιους πελάτες σας;

Βαγγέλης Μητάκος: Στο πελατολόγιο μας έχουμε  μεταξύ άλλων τις παρακάτω εταιρείες: Groupama Φοίνιξ, Mattel, Alapis, Diesel, UCB, Πειραιώς Χρηματιστηριακή, Foodlink, Group Pernod Ricard, Janssen-Cilag.

netweek: Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγουν οι εταιρείες τον πάροχο;

Βαγγέλης Μητάκος: Εμπειρία, ευελιξία, αξιόπιστος εξοπλισμός, το σημαντικότερο όλων όμως είναι οι υποδομές υποστήριξης της λύσης. Στη CPI είμαστε περήφανοι για το service που παρέχουμε έχοντας λάβει διακρίσεις για το επίπεδο απόκρισης και τεχνικής εξυπηρέτησης. Διαχειριζόμαστε 86.000 κλήσεις το χρόνο, έχοντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών (Dell, Lenovo, EMC).

netweek: Πώς έχει επηρεάσει η κρίση τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών και παρόχων; Εχετε μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε νέα βάση;

Βαγγέλης Μητάκος: Για τα έργα MPS είναι ιδανική περίοδος, καθώς η υλοποίηση ενός έργου MPS έχει σαν βασικό στόχο τη μείωση του κόστους, άρα δημιουργείται μια ευκαιρία για εμάς καθώς προσφέρουμε λύσεις tailor made, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη μας. Φυσικά λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, είναι στις προθέσεις μας να είμαστε ευέλικτοι, χωρίς να θυσιάζουμε το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε.