Σε θετική τροχιά κινήθηκε η CPI το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη λειτουργική κερδοφορία της να αγγίζει τα 73.000 ευρώ (έναντι 42.000 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο).

Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν οι ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε 110.000 ευρώ έναντι ζημιών 154.000 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν σημαντική αύξηση 12% και διαμορφώθηκαν σε 8,05 εκατ. ευρώ έναντι 7,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 25% στο εξάμηνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI, Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: «… Η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από τη δραστηριοποίησή μας σε νέες αγορές, όσο και από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε χρόνια. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να αυξήσουμε τα μερίδιά μας με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας».