Σε σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υποδομής/Intranet προχώρησε η Credit Agricole Life.

Με την ονομασία «eλύση», το νέο Ιntranet της Credit Agricole Life ανανεώθηκε πλήρως, τόσο σε εικαστικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, ακολουθώντας την εταιρική εικόνα του μητρικού ομίλου.

Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο “look & feel” του site, ενώ εμπλουτίστηκε και το περιεχόμενό του, το οποίο δίνει δυναμικές/on line πληροφορίες για τα επίπεδα παραγωγής, τις εκκρεμότητες των συμβολαίων που αντιστοιχούν σε κάθε χρήστη, ενώ αναδεικνύει ευκαιρίες για επικοινωνία με τους πελάτες με στόχο up sell & cross sell ενέργειες.