Η νέα πιστοποίηση CIRSC του ISACA απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων κατά την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Επαγγελματίες που διαθέτουν οκτώ ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση κινδύνων πληροφορικής μπορούν να αποκτήσουν, υπό προϋποθέσεις, τη νέα πιστοποίηση του ISACA, Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC). Η διαδικασία απόκτησης της πιστοποίησης με αίτηση (under the grandfathering provision) θα παραμείνει ανοικτή για ένα χρόνο (από Απρίλιο 2010 μέχρι και Μάρτιο 2011).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση www.isaca.org/crisc. Επίσης μπορείτε να αποστείλετε σχετικές ερωτήσεις στο [email protected].

Την αίτηση για την απόκτηση της πιστοποίησης μέσω του προγράμματος grandfathering μπορείτε να την κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.isaca.org/criscgfapp. Οι πρώτες εξετάσεις CRISC θα διεξαχθούν μέσα στο 2011.