Η Priority, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της ικανότητας για τη Διαχείριση των Κρίσεων, διοργανώνει το 8ωρο σεμινάριο “Διαχείριση Κρίσεων-Η επιτυχία κάτω από πίεση” στις 3 Ιουλίου (09:30-17:30) στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και η κατανόηση των δομών, τεχνικών και εργαλείων που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και ανάκαμψη ενός οργανισμού από αυτή. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Business Continuity Managers, Risk Managers, σε στελέχη εταιρικής επικοινωνίας και στην Ανώτατη Διοίκηση.