Την πρώτη έκδοση του Software Development Kit (public beta) της Τράπεζας Κύπρου ολοκλήρωσε πρόσφατα η Crowdpolicy, το οποίο ενοποιεί με τα Open Banking APIs της τράπεζας, διευκολύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ανάπτυξη καινοτόμων fintech εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η διάθεση τεκμηριωμένων και εύκολα προσβάσιμων APIs είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία τους και μπορεί να δημιουργήσει καλή εμπειρία χρήσης στους τεχνολογικούς συνεργάτες του οργανισμού. Το συμπληρωματικό SDK (Software Developer Kit) ενεργεί ως “entry point” για τις συνολικές δυνατότητες του API, κρύβοντας την «πολυπλοκότητα του domain» ενός ΑPI (πχ τραπεζικού) και διευκολύνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (development frameworks).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές fintech εύκολα, αξιοποιώντας τις βιβλιοθήκες κώδικα και τις οδηγίες για τα παρακάτω development frameworks και γλώσσες προγραμματισμού / πλατφόρμες: Android, Swift, PHP, Javascript, Typescript – Angular js, Typescript – node js, C# (π.χ ASP.NET Core) και Java. Το SDK θα είναι ένα από τα τεχνολογικά εργαλεία που θα συνοδεύσει την Crowdpolicy σε όλη την πορεία της μέχρι το επερχόμενο boc hackathon fintech της Τράπεζας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία.