Η Chartis παρουσιάζει το CyberEdge, το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν στην ελληνική αγορά που έχει σχεδιαστεί για την προστασία από τις συνέπειες των διαρροών δεδομένων και παραβιάσεων των συστημάτων μίας επιχείρησης.

Το νέο προϊόν απευθύνεται σε κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδομένα ή έχει παρουσία στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν μία μεγάλη σειρά απειλών για μία επιχείρηση: από την απώλεια και διαρροή προσωπικών και εταιρικών δεδομένων, μέχρι τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου ή την κακόβουλη επίθεση στην εταιρική ιστοσελίδα. Το CyberEdge ξεπερνά τα συμβατικά ασφαλιστικά συμβόλαια αστικής ευθύνης, προβλέποντας επιπλέον την κάλυψη οικονομικών απωλειών, τις αποζημιώσεις προς τρίτους, τα νομικά έξοδα, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τα έξοδα αποκατάστασης ή ανάκτησης των δεδομένων.