Οι πρώτες εγκαταστάσεις του δικτύου οπτικών ινών, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών μέχρι σήμερα, είναι ήδη γεγονός.

Η οπτική ίνα, ως ένα ολοκληρωμένο εθνικό δίκτυο,  έχει φτάσει με επιτυχία στο εσωτερικό των υποστατικών των πρώτων πελατών.Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο έργο εθνικής σημασίας και στόχος παραμένει η σταδιακή σύνδεση 180.000 σημείων σε όλη την Κύπρο, με το 60% του έργου να ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Cyta, ξεκίνησε σε πρώτη φάση η εγκατάσταση της οπτικής ίνας σε περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη ολόκληρων των αστικών κέντρων και πρόσθετων ημιαστικών περιοχών εντός της τετραετίας. Μέσω του δικτύου Fiber η Cyta προσφέρει προϊόντα υπέρ-υψηλών ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης που, στο παρόν στάδιο, φθάνουν μέχρι το 1 Gbps, με δυνατότητα να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες όπου απαιτείται.