Σημαντική αύξηση σε πωλήσεις και κέρδη κατέγραψε η d.d. Synergy Hellas για το 2009.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19% ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 75 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εσόδων της d.d. Synergy προέρχεται από παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Γ. Μπρατάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της d.d. Synergy Hellas, «…το 2010 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά κυρίως στο πλαίσιο της δραματικής ελληνικής πραγματικότητας. Όμως η εταιρεία μας στη δεκαετή της πορεία έχει ήδη δημιουργήσει μια σημαντική εγκατεστημένη βάση σημαντικών πελατών που συνεχώς υλοποιούν επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Η SAP παραμένει η βασική πλατφόρμα στην οποία δραστηριοποιούμαστε και ήδη οριστικοποιούμε τις λύσεις που θα αποτελέσουν τις εφαρμογές αιχμής για τις μικρομεσαίες εταιρίες της ελληνικής αγοράς και κυρίως για τους κλάδους των φαρμάκων και του τουρισμού».