Οι δύο εταιρείες Uni Systems και Linakis.digital, μετά από διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβαν το έργο που θα μετασχηματίσει τη ψηφιακή παρουσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καλύπτοντας, συγκεκριμένα, το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και υπερσύγχρονης Customer Experience λύσης, την υλοποίησή της σε τεχνολογίες αιχμής και την παραμετροποίηση των κατάλληλων υποδομών στην πλατφόρμα Microsoft Azure.

Έτσι θα υποστηρίξουν το νέο προηγμένο website με δυνατότητες εξατομικευμένου ηλεκτρονικού e-parking, το οποίο μέχρι τώρα φιλοξενείται σε ξεχωριστό website, ενώ η ενοποίηση αυτή σε μια κοινή πλατφόρμα θα αναβαθμίσει συνολικά την ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, εξυπηρετώντας όλες τις ενημερωτικές και εμπορικές τους ανάγκες.

Η Linakis.digital έχει αναλάβει τη δημιουργία μίας υψηλού επιπέδου ψηφιακής εμπειρίας για τους χρήστες και τους επισκέπτες του αναβαθμισμένου website του αεροδρομίου της Αθήνας, με προηγμένες λειτουργικότητες. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην διεθνώς αναγνωρισμένη digital experience platform (DXP) Kentico. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχόμενου σε κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του με βάση την omni-channel συμπεριφορά του. Επίσης, θα ενσωματωθεί και το σύστημα στάθμευσης ParkAdoro της Parkaround.

Η Uni Systems, έχει αναλάβει το σκέλος του έργου που αφορά την υποδομή, με λύση που θα αναπτυχθεί, θα λειτουργήσει και θα παρακολουθείται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Azure ως Software as a Service. Η υποδομή θα φιλοξενείται σε ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους της Ε.Ε. και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αρχιτεκτονική της λύσης σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ταχύτητας, ασφάλειας, διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας, ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Το έργο θα αποτελέσει μέρος της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, θα στηρίξει ενεργά την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και θα αναδείξει το ρόλο του ΔΑΑ ως βασική πύλη εισόδου στην Αθήνα και στη χώρα μας για εκατομμύρια επισκεπτών.