O Λεωνίδας Φλωράκης, IT Director της Τηλέτυπος ΑΕ (Mega ΤV), αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια Διεύθυνση Πληροφορικής, όταν καλείται να προβεί σε ένα redesign του data center.

O επανασχεδιασμός ενός data center σε ένα μεγάλο οργανισμό αποτελεί μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ενα μεγάλο έργο που υλοποιήσαμε πρόσφατα και αποτέλεσε πρόκληση για τη Διεύθυνση Πληροφορικής ήταν ο επανασχεδιασμός του data center και η πλήρης μετάβαση από ένα φυσικό περιβάλλον πολλαπλών servers σε ένα πλήρως virtualized περιβάλλον. Στόχος του έργου ήταν η μείωση του αριθμού των φυσικών servers και η μετάβαση και η υποστήριξη μιας υποδομής 10G.

Ηδη από το 2009 είχαμε ξεκινήσει να υλοποιούμε Hyper-V σε μεμονωμένους Windows Servers (feature που περιλαμβανόταν στο license) και είχαμε φθάσει να έχουμε 60 servers σε 40 φυσικές μηχανές. Προχωρώντας, λοιπόν, προσεκτικά ωρίμασε η ιδέα, αλλά και η αγορά, ώστε να μεταφέρουμε σχεδόν όλους τους servers σε ένα νέο περιβάλλον. Λέω σχεδόν όλους διότι κάποιους servers, όπως τους domain controllers, επιλέξαμε να τους κρατήσουμε σε φυσικές μηχανές. H μετάβαση σε ένα virtual περιβάλλον έγινε για τους ακόλουθους λόγους:

  • Μείωση του data center hardware με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη συντήρηση, τη διαχείριση, τον χώρο και σαφώς την κατανάλωση ενέργειας παροχής και κλιματισμού.
  • Δυνατότητα server provisioning είτε για μια ξαφνική ανάγκη – πράγμα συνηθισμένο στο business μας- είτε για τη δημιουργία περιβάλλοντος testing για μια εφαρμογή. Δεδομένου του one app-one server, το τελευταίο δεν είναι διόλου αμελητέο, ειδικά σήμερα που για να βάλεις μια εφαρμογή θα χρειαστείς τουλάχιστον έναν http server, ένα application και μια database.
  • Uptime & Fault Tolerance. Το motto του MEGA είναι «ούτε δευτερόλεπτο μαύρο στον αέρα» και άρα εκ φύσεως λειτουργία 24×7, με μηδενικές ανοχές. Στο νέο περιβάλλον υπάρχει δυνατότητα γρήγορης αντικατάστασης της φυσικής μηχανής, χωρίς επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, με δυνατότητα live migration(zero downtime) των εικονικών μηχανών, αλλά και Fail Over Clustering (με την υλοποίηση Guest Cluster).
  • Η ευκολία δημιουργίας ενός Disaster Recovery Site και γενικά η ευκολία μετάβασης στο όποιο cloud.
  • Η λύση αυτή καθ’αυτή. Αξιοποιήσαμε τελευταίες τεχνολογίες που συνδυάζονται εξαιρετικά με τη δικτυακή υποδομή, αλλά και με την τελευταία έκδοση του Hyper-V, η οποία κάλυψε τις ανάγκες μιας εταιρείας του μεγέθους μας.
  • Τέλος, last but not least at all, η συγκυρία της οικονομικής κρίσεως και του moratorium αγορών, είχε σαν απόρροια μια συνολική λύση σαν κι αυτή να γίνεται, πλέον, ελκυστική.

Προκλήσεις και προβλήματα
Το πρώτο θέμα που μας απασχολούσε ήτανε να βρούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και να το περιγράψουμε στους vendors. Σε δεύτερη φάση έπρεπε να αξιολογήσουμε τις διαφορετικές προτάσεις και τεχνολογίες των vendors. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο διότι οι τεχνολογίες είναι πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους και η διαφορά κρίνεται σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιβάλλοντος.

Ο Παντελής Ζήντρος, ο senior μηχανικός μας που είχε και την ευθύνη υλοποίησης του έργου, εμβάθυνε πολύ, πράγμα απαραίτητο ώστε να δικαιολογήσουμε την επιλογή κατ’ αρχήν σε εμάς και κατά δεύτερον στους vendors, με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά. Ενα τέτοιο έργο απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και από την πλευρά τους ενώ εν τέλει κερδίζει ένας. Οταν τελικά καταλήξαμε, γνωρίζαμε ότι προχωρούμε σε κάτι αρκετά νέο στην αγορά, αλλά είχαμε πλέον τη βεβαιότητα ότι είναι υλοποιήσιμο. Εν συνεχεία προμηθευτήκαμε τον εξοπλισμό από την Intracom Telecom που έκανε και τη βασική εγκατάσταση. Ακολούθησε η προσαρμογή-διασύνδεση στο υπόλοιπο περιβάλλον του MEGA (storage, DC network etc.) και τέλος το «αναίμακτο» migration των servers- services.

Kαινοτομία και οφέλη
Η συγκεκριμένη λύση είναι από τις πρώτες υλοποιήσεις του είδους στην Ελλάδα και το integration των διαφορετικών τεχνολογιών που τη χαρακτηρίζουν επεκτείνεται σε επίπεδο υποδομής, σε επίπεδο εικονικής δικτύωσης και σε επίπεδο διαχείρισης. Το αποτέλεσμα ήταν η υλοποίηση ενός σύγχρονου Data Center, όπου έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε και να μεταβάλλουμε γρήγορα τους φυσικούς servers που υλοποιούν το cluster.

Η ευκολία έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργούμε πολλούς Ethernet adapters ή/και HBA χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε εξ αρχής την ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Εκμεταλλευόμενοι τον μεγάλο αριθμό adapters που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε κάθε server είμαστε ικανοί, πλέον, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ανάγκη για νέα υπηρεσία, είτε ο virtual server θα βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο είτε σε οποιαδήποτε DMZ. Στο management της όλης λύσης βοηθάει το integration που έχουν οι επιλεγμένοι vendors διαθέτοντας πλούσιες βιβλιοθήκες με cmdlets για powershell.

Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον μας έδωσε την ευκαιρία για τις ακόλουθες αλλαγές:

  • Αναβάθμιση του Data Center Switching σε end-to-end 10G, πράγμα σημαντικό για μια εταιρεία που διακινεί videos. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας το κατάλληλο εξοπλισμό κερδίσαμε από τον συνδυασμό του πολύ καλού performance λόγω του πολύ μικρού latency (wire-speed performance) και των πολλών interfaces που διέθετε ο εξοπλισμός, καλύπτοντας τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του data center μας.
  • Ενοποίηση Δικτύων FC Storage & Ethernet σε Unified Fabric, γλιτώνοντας σχετικές υποδομές (για παράδειγμα, διαφορετικά Storage & Ethernet switches και Servers adapters). Με την παραπάνω ενοποίηση καταφέραμε και λύσαμε ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε αρκετό καιρό. Είχαμε αναγκαστεί και συντηρούσαμε δύο διαφορετικές υποδομές για Ethernet και FC Storage κίνηση, με ό,τι αυτό σημαίνει, ώστε να έχουμε την απαραίτητη αξιοπιστία και τις αναγκαίες επιδόσεις στο δίκτυό μας. Πλέον αυτά ενοποιήθηκαν σε μία Unified Fabric υποδομή, όπου συνεχίζουμε και έχουμε τα πλεονεκτήματα του FC storage μαζί με 10G Ethernet interfaces καθώς και δυνατότητα για FCOE κίνηση.
  • Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στα data center μας, αναβαθμίσαμε τους servers μας και προχωρήσαμε σε έναν επανασχεδιασμό του data center δικτύου και σε λογικό επίπεδο, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία. Τέλος, η παράλληλη προμήθεια νέου storage βοήθησε στο migration.

Τι μέλλει γενέσθαι
Σήμερα, η ισχύς του συστήματος είναι τέτοια που αντέχει να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον του επομένου έτους. Ομως δεδομένης της “scale out” αρχιτεκτονικής του έργου, είμαστε σε θέση να καλύψουμε εύκολα και άμεσα τυχόν νέες ανάγκες, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρούσα εγκατάσταση. Το redesign του data center δεν αποτελεί το μόνο project που έχει αναλάβει η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας. Οσον αφορά τις υποδομές σκοπεύουμε να προσεγγίσουμε το θέμα του Mobile Device Management, ώστε να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια τόσο των εταιρικών όσο και των BYOD συσκευών.

Το σκέλος όμως που μας απασχολεί ουσιαστικά αυτή την εποχή είναι η εφαρμογή v-media. Πρόκειται για ένα application σε τεχνολογία Java Spring, που αναπτύσσουμε σε συνδυασμό ίδιων δυνάμεων και εξωτερικής τεχνογνωσίας. Η εφαρμογή αυτή καλύπτει όλη τη διακίνηση και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου από την παραγωγή του, την κωδικοποίησή του, την προσθήκη metadata, τη ροή διαδικασιών (flow), μέχρι το «ανέβασμά» του στο Internet cloud και τη χρήση του στο megatv.com, αλλά και στο σχετικό mobile app που κυκλοφορεί (Android & i-phone).

Το έργο αναμένεται να γίνει roll-out στις αρχές του έτους και κατόπιν θα ακολουθήσει η μετάβαση του e-media σε παρόμοια αρχιτεκτονική. Το e-media είναι η εφαρμογή που διαχειρίζεται το καθ’αυτό business του καναλιού, δηλαδή τον προγραμματισμό του Προγράμματος του καναλιού και των slots, καθώς και την υποδοχή των διαφημιστικών μηνυμάτων.