Κάποιες φορές, τα αυξανόμενα κόστη και η πολυπλοκότητα υποστήριξης ενός ιδιόκτητου data center υπονομεύει τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς στόχους. Ως εκ τούτου η απόφαση outsourcing ολόκληρου του data center ή των υπηρεσιών που διατίθενται από αυτό αποτελεί, συνήθως, μια καλή επιχειρηματική απόφαση.

Η κλασική επιλογή για μια Διεύθυνση Πληροφορικής είναι να έχει το δικό της data center μαζί με όλα τα παρελκόμενα (UPS, υποδομές ψύξης, δίκτυο, συσκευές backup κ.λπ.). Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση συνοδεύεται από αρκετές αδυναμίες, όπως είναι το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης και η ανάγκη απασχόλησης ενός εργατικού προσωπικού, αφιερωμένου στο ΙΤ. Η επιλογή φιλοξενίας του data center και των σχετικών υπηρεσιών του σε έναν εξωτερικό πάροχο, παρακάμπτει όλες τις παραπάνω αδυναμίες, διατηρώντας, παράλληλα, πολλά από τα οφέλη του in-house IT. Φυσικά, η επιλογή ενός data center εκτός εταιρείας, δεν μεταφράζεται σε μια «όλα ή τίποτα» προσέγγιση, αλλά μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Οπως είναι το co-location, μέσω του οποίου γίνεται outsourcing της περιφερειακής υποδομής του data center (ψύξη, διανομή ισχύος και backup, bandwidth δικτύου, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.)., το hosting, το οποίο πάει το co-location ένα βήμα παραπέρα προσθέτοντας στη λίστα ένα ποσοστό ή ολόκληρο το hardware εξοπλισμό και, τέλος, το cloud, το οποίο μεταφράζεται σε ένα πλήρες outsourcing όλων των φυσικών και εικονικών πόρων του ΙΤ. Φυσικά, μια εταιρεία μπορεί να συνδυάσει όλα τα παραπάνω, όπως επιθυμεί: για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το co-location για τους περισσότερους πόρους της και να βασιστεί στο cloud για το data storage και το backup.

Co-location
H υποστήριξη ενός data center εσωτερικά απαιτεί μια ποικιλία από περιφερειακές υποδομές, από την ψύξη έως τη διανομή ισχύος και τον έλεγχο πρόσβασης. Αν θέλει κανείς να ελέγχει τον IT εξοπλισμό του, αλλά δεν θέλει να επωμιστεί το κεφαλαιακό κόστος της περιφερειακής υποδομής, το co-lοcation αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. Ένας collocation provider παρέχει χώρο σε ένα πλήρως εξοπλισμένο data center, προσφέροντας τα απαραίτητα συστήματα ψύξης, το δικτυακό bandwidth, τη διανομή ισχύος/backup και τα συστήματα ασφάλειας.

Οφέλη: Το πρώτο όφελος είναι ότι δεν απαιτείται επένδυση για εγκαταστάσεις. Ο πάροχος αναλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα και ζητά μόνο ένα μηνιαίο τέλος για το χώρο που προσφέρει. Καθώς ο πάροχος co-location εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό πελατών, οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνει μπορούν να μειώσουν τα κόστη του. Η ταχύτερη εγκατάσταση είναι το δεύτερο προφανές όφελος. Η προσέγγιση του παραδοσιακού data center εμπλέκει την επιλογή χώρου, την κατασκευή των εγκαταστάσεων κ.λπ. Έτσι, απαιτείται πολύ χρόνος – μήνες ή και χρόνια – για να τεθεί σε λειτουργία ένα data center. Αντιθέτως, στο co-location η εγκατάσταση είναι πολύ πιο γρήγορη. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι αν και οι εγκαταστάσεις του data center ανήκουν στον co-location provider, ο εξοπλισμός IT ανήκει στην ίδια την εταιρεία που φιλοξενείται.

Αυτό σημαίνει ότι ελέγχει τους κύκλους update, το λογισμικό και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να έχει η εταιρεία στα χέρια της τη μοίρα του ΙΤ (όπως, γίνεται, και σε μια in-house εγκατάσταση). Επιπλέον, δεν υπάρχουν τα έξτρα κόστη που μπορεί να προκύψουν σε μια in-house επιλογή (προβλήματα εγκατάστασης, ανεπάρκειες υποδομών κ.λπ.) και τα οποία οφείλονται σε έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας – ειδικά αν πρόκειται για το πρώτο data center μιας εταιρείας. Στα οφέλη περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τις υποδομές υψηλής ασφάλειας του co-location provider, υποδομές που ενδεχόμενα να μην μπορούσε να επωμιστεί οικονομικά.

Προβληματισμοί: O διαμοιρασμός των υποδομών ενός data center με άλλους έχει και τα αρνητικά της. Η ιδέα της συστέγασης με άλλες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να είναι και ανταγωνίστριες, δεν αρέσει σε πολλούς. Ένας άλλος προβληματισμός μπορεί να δημιουργηθεί από τα ανέλπιστα έξοδα, τα οποία μπορεί να προέλθουν από τη χρήση των διαθέσιμων πόρων (όπως είναι το bandwidth του δικτύου). Επίσης, είναι πιο δύσκολο να επιλύσει κανείς ένα πρόβλημα όταν φιλοξενεί τον εξοπλισμό του σε ένα ξένο χώρο, από ότι αν αυτό βρίσκονταν εντός εταιρείας. Τα νομικά ζητήματα είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Μπορεί η σχέση με έναν co-location provider να είναι ιδανική, ωστόσο, τι γίνεται αν παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία, για τα οποία υπαίτιος είναι ο provider;

Τέτοια ζητήματα μπορούν να καλυφθούν από τα SLAs, ωστόσο, αν δεν προσέξει κανείς τους όρους που αναφέρονται σε αυτά μπορεί να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Τέλος, ένας πρόσθετος προβληματισμός αφορά την αλλαγή provider. Τι γίνεται στην περίπτωση που μια εταιρεία αποφασίσει να αλλάξει provider, επειδή δεν είναι ικανοποιημένη από αυτόν με τον οποίο ήδη συνεργάζεται; H σύναψη συνεργασίας με έναν provider αποτελεί μια εύκολη, σχετικά, υπόθεση, ωστόσο, η αλλαγή του δεν είναι. Το πρόβλημα εντείνεται αν πρέπει να βρεθεί ένας νέος provider σε ένα όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα.


Hosting
Το hosting είναι παρόμοιο με το co-location, με τη διαφορά ότι κάνει outsourcing μεγαλύτερο ποσοστό του ΙΤ. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πελάτες μπορεί να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να νοικιάζουν servers σε ένα rack που προσφέρει ο provider ή να μην τους ανήκει κανένας hardware εξοπλισμός και το μόνο που κάνουν είναι απλά να τρέχουν τα λογισμικό τους στο hardware του provider. Tο hosting αποτελεί μια καλή επιλογή για μικρές εταιρείες με περιορισμένες ανάγκες ΙΤ ή με μικρή παρουσία στο Web. Αν το μόνο που θέλει κανείς είναι ένα ενημερωτικό site στο Web ή ένα μικρό online κατάστημα, το hosting είναι πιθανόν επαρκές, Στην περίπτωση που χρειάζεται η εκτέλεση αρκετών κρίσιμων επιχειρηματικών εφαρμογών ή απαιτείται μια εντονότερη παρουσία στο Web ή χρειάζονται περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι, το co-location αποτελεί, ενδεχόμενα, μια καλύτερη επιλογή.

Οφέλη: Aν μια εταιρεία δεν θέλει να απασχολεί προσωπικό για τη διαχείριση servers, την εγκατάσταση καλωδίων κ.λπ., το hosting αποτελεί μια καλή επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση μισθώνονται πόροι του IT, όλοι υποστηριζόμενοι από τις εγκαταστάσεις του provider. Ένα ακόμα όφελος για τις μικρές επιχειρήσεις που επιζητούν μια βασική παρουσία στο Web σε χαμηλό κόστος, το hosting αποτελεί μια καλή επιλογή.

Προβληματισμοί: Το hosting είναι σαν να αγοράζει κανείς ένα «ποσοστό» από ένα συνολικό data center. Έτσι, αποκτά συγκεκριμένες υπηρεσίες, χωρίς, ωστόσο, να έχει τον έλεγχο στο πώς υποστηρίζονται αυτές. Αν το μόνο που θέλει κανείς είναι ένα web site, τότε το hosting είναι μια χαρά. Αν, ωστόσο, απαιτούνται κρίσιμες υπηρεσίες ΙΤ, τότε αυτό το ενδεχόμενο είναι μη αποδεκτό.

Cloud
Στο cloud όλη η υποδομή παροχής υπηρεσιών του ΙΤ (με εξαίρεση τα clients και την υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξή τους) βρίσκεται σε εξωτερικούς providers. Το cloud προσφέρει πολλά από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του co-location, με την εξαίρεση ότι στην προκειμένη περίπτωση όλα, μαζί με τις εγκαταστάσεις, βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των providers. Θεωρητικά, τουλάχιστον, το cloud προσφέρει τα μέγιστα στο διαμοιρασμό κόστους, στο mobility, στο redundancy και στην προσβασιμότητα. Αλλά, όπως και στο co-location, πολλά εξαρτώνται από το SLA που έχει υπογραφεί.

Οφέλη: Ολο το data center, μαζί με τον εξοπλισμό του, ελέγχεται πλήρως από τον cloud provider. Το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι να πληρώνει για τη χρήση του, ενώ δεν υπάρχει το κόστος της αρχικής επένδυσης. Προφανώς, το κόστος απόσβεσης του provider διαμοιράζεται ανάμεσα στους πελάτες, κρατώντας χαμηλά τα έξοδά τους. Όταν χρειαστεί περισσότερη (ή λιγότερη) υπολογιστική ισχύ, απλά μπορεί να γίνει η σχετική παραγγελία για περισσότερο (ή λιγότερη). Δεν χρειάζεται η προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού ή software. Με αυτόν τον τρόπο το ΙΤ γίνεται πιο ευέλικτο και δυναμικό, ενώ ελαχιστοποιούνται και οι απαιτήσεις από αυτό.

Προβληματισμοί: Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο cloud έχει να κάνει με τη συμμόρφωση. Καθώς το cloud παραδίδει τον πλήρη έλεγχο σε έναν service provider, η κανονιστική συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει θέμα για συγκεκριμένες βιομηχανίες. Εκτός από τις πρακτικές θεωρήσεις των SLAs, ίσως χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν μερικά ρυθμιστικά ζητήματα πριν μια μετάβαση στο cloud, ειδικά στην περίπτωση που η εταιρεία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα ή σε αυτόν της υγείας.

Αν και η παροχή του ελέγχου σε κάποιον άλλο μπορεί να ανακουφίζει τα συστήματα ΙΤ, σημαίνει, επίσης, την παραίτηση από αυτόν τον έλεγχο. Αν δεν μπορεί κανείς να αποδεχθεί αυτή την ιδέα, τότε θα πρέπει να ξανασκεφτεί το cloud. Ανάλογης σημασίας είναι και η ανησυχία για το πού βρίσκονται τα εταιρικά δεδομένα και σε ποιον ανήκουν τελικά. Επίσης, πώς μια εταιρεία προστατεύεται στην περίπτωση που ένας πάροχος διακόψει τη λειτουργία του, πριν προλάβει η εταιρεία να πάρει τα δεδομένα της από αυτόν; Άλλα ζητήματα που δημιουργούν προβληματισμό είναι η εκτίμηση του πραγματικού κόστους του cloud (το οποίο μπορεί να ξεφύγει αν κανείς δεν είναι προσεκτικός), όπως και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όποιο μοντέλο και να επιλέξει κανείς – co-location, hosting ή cloud – έχει τα υπέρ και τα κατά του. Πριν επιλέξει κανείς ένα μοντέλο, ζυγίζει τις ανάγκες του, αναλύει τις προτεραιότητές του και βλέπει τι τον ενοχλεί και τι όχι. Δεν χρειάζεται μόνο να ξέρει κανείς τις ανάγκες της εταιρείας του, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά της κάθε λύσης, όπως και την αξία που παρέχει ο κάθε provider. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να εξετάζεται μόνο το κόστος, αλλά και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι, τελικά, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικοί και καθοριστικοί.