Η Data Communication, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία, γνωστοποίησε τον στρατηγικό της σχεδιασμό και νέα επιχειρηματικά πλάνα για το έτος 2010.

Ειδικότερα, η εταιρία ολοκληρώνοντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 3,3 εκατ. ευρώ, εμπλουτίζει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με 2 νέες λύσεις και συγκεκριμένα το σύστημα Business Analysis και το DC Retail System. Σύμφωνα με την ομάδα Διοίκησης της Data Communication, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας περιλαμβάνει τα τελευταία 3 χρόνια συνολικές επενδύσεις ύψους 3,3 εκατ. ευρώ μέχρι και το τέλος του 2009.

Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει να λανσάρει στην αγορά το σύστημα Business Analysis, λογισμικό που εξυπηρετεί τη λεπτομερή πληροφόρηση & στατιστικές αναλύσεις με Τεχνολογία OLAP Cubes. Επίσης, θα λανσάρει την λύση DC Retail System, που αποτελεί σύστημα αυτοματοποίησης λιανικών πωλήσεων. Επιπρόσθετα, ο εμπλουτισμός των λύσεων InnovEra ERP και Premium HRM, ήδη υπαρχόντων συστημάτων της Data Communication, αποτελεί 2 από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας για το 2010. Ο Π. Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της Data Communication ανέφερε:

“Ως αμιγώς ελληνική εταιρία, με παρουσία και στο εξωτερικό, η Data Communication θα προσπαθήσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες και την εμπειρία που διαθέτει ως εταιρία, στοχεύοντας παράλληλα και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της που αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ανέλιξής της”.