Ο Χρήστος Εμμανουηλίδης, Εμπορικός Διευθυντής της Data Concept, παρουσιάζει την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας στην ανάπτυξη λογισμικού Πληροφορικής και γεωπληροφορικής, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

<‘Σελίδα 1: Το όραμα και οι στόχοι της Data Concept, η θέση της στην ελληνική αγορά, οι τομείς δραστηριοποίησής της και οι υπηρεσίες που προσφέρει’>
Netweek: Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι της DATA CONCEPT; Ποια η πορεία και η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Η DATA CONCEPT Α.Ε. είναι μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων και εξειδικευμένων λύσεων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Με αποδεδειγμένη επιτυχή πορεία και εμπειρία 8 ετών, η DATA CONCEPT υλοποιεί σύνθετα έργα Πληροφορικής και γεωπληροφορικής (Mega IT Projects), παρέχοντας υπηρεσίες κυρίως ως Software Integrator, παραμετροποιώντας κατάλληλα εμπορικά προϊόντα λογισμικού (Microsoft, Oracle, ESRI κ.α.) καθώς και προϊόντα λογισμικού που η εταιρεία έχει αναπτύξει και υποστηρίζει συνεπώς.

Η Data Concept διαθέτει σημαντικό αριθμό μηχανικών και επιστημόνων σε διαφορετικές ειδικότητες που μπορούν και προσφέρουν την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που απαιτείται για την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών και γεωπληροφοριακών συστημάτων

Ως εταιρεία εξειδικευμένη στους τομείς της διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης, της μηχανογραφημένης διαχείρισης των τεχνικών έργων και της υλοποίησης έργων e-Government, η DATA CONCEPT διαθέτει υψηλή αναγνωρισιμότητα ως μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες Πληροφορικής που μέσω των θυγατρικών της και των τοπικών συνεργατών της υλοποιεί έργα και εκτός Ελλάδας, σε Κύπρο και Βουλγαρία. Η DATA CONCEPT διαθέτει τεχνική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια, παράγοντες σημαντικοί για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας ανέρχεται σε 35 άτομα, ενώ η οικονομική πρόοδος ήταν εξίσου σημαντική και για το 2008 καθώς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 112% και ανήλθε στα 3,5 εκ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ, του προηγούμενου έτους.

Τα τελευταία 3 χρόνια, η DATA CONCEPT, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, εξαγοράζοντας χώρους γραφείων 260τ.μ. ως έδρα της εταιρείας, ιδρύοντας θυγατρική στην Κύπρο και επεκτείνοντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό της. Οραμά μας είναι, μέσα από μια συνεχώς εξελισσόμενη ανοδική πορεία, το όνομα DATA CONCEPT να αποτελέσει «σήμα κατατεθέν» ποιοτικών λύσεων Πληροφορικής που προσφέρουν αποδοτική εργασία και βοηθούν στην ανταλλαγή των δεδομένων εύκολα και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας την πληροφορία κατά τον καλύτερο τρόπο.

Netweek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της DATA CONCEPT;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη πληροφοριακών και γεωπληροφοριακών εφαρμογών.
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δικτύων Πληροφορικής και επικοινωνιών.
3. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής προβολής και ενημέρωσης (web communication, internet advertisement). 
4. Η διάθεση προϊόντων διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης και επιχειρηματικής ευφυΐας (knowledge & performance management).
5. Η προμήθεια, η εγκατάσταση και η ρύθμιση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής και
6. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης έργων Πληροφορικής.

Netweek: Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η DATA CONCEPT;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών (RAD) και μέσω της υλοποίησης μεγάλων έργων της Δημόσιας Διοίκησης, η DATA CONCEPT ανέπτυξε την πλατφόρμα διαδικτυακού λογισμικού .Trak™. Η οικογένεια των προϊόντων .Trak™ αποτελείται από εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακής γνώσης, όπως:
το Records.Trak™, λογισμικό διαχείρισης εγγράφων και αρχείων
το Design.Trak™, λογισμικό διαχείρισης μελετών και σχεδίων
το Project.Trak™, λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης έργων
το Sales.Trak™, λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος και τέλος 
τα γνωστότερα Quali.Trak™ και Hyper.Trak™ λογισμικά διαχείρισης συστημάτων ποιότητας και διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχα.

Ως διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης γνώσης, τα προϊόντα αυτά παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time info), διευκολύνουν την αμεσότητα και την πρόσβαση στην πληροφορία και μειώνουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης των δεδομένων μιας επιχείρησης, προφέροντας υψηλή οργάνωση, οικονομία και φιλικότητα προς το περιβάλλον (greenability). Σε συνδυασμό με τα προϊόντα λογισμικού της οικογένειας .Trak™, η εταιρεία, ως Microsoft Gold Partner, παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης των εφαρμογών σε .ΝΕΤ. Ειδική επιχειρησιακή μονάδα παρέχει επίσης υπηρεσίες παραμετροποίησης και ενσωμάτωσης λογισμικού Oracle BI και Primavera (Oracle Partner), προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης απόδοσης (Performance Management) σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων (ασφαλιστικές, τράπεζες, τεχνικές κ.α.).

Εγκαθιστώντας εξειδικευμένες λύσεις τεχνικού λογισμικού στα μεγάλα έργα υποδομής (Αττική Οδός, Αθήνα 2004, Υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης κ.λπ.), η DATA CONCEPT, διαθέτει σημαντικό αριθμό μηχανικών και επιστημόνων σε διαφορετικές ειδικότητες που μπορούν και προσφέρουν την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που απαιτείται για την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών και γεωπληροφοριακών συστημάτων (Expert Systems). Κατά αυτό τον τρόπο, η εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και γεωπληροφορικής σε εξειδικευμένους τομείς όπως: η διαχείριση περιβάλλοντος, η διαχείριση στόλου οχημάτων, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (real estate), η διαχείριση του φυσικού και ορυκτού πλούτου κ.λπ.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα στα έργα Πληροφορικής που προσφέρει η Data Concept και σε ποιους κλάδους της αγοράς απευθύνονται τα προϊόντα της’>
Netweek: Στα έργα Πληροφορικής η ποιότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Πώς διασφαλίζει την ποιότητα η DATA CONCEPT;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Από τις αρχές του 2004, η εταιρεία λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις αρχές του ΕΝ ΙSO 9001:2000 σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Κατά αυτό τον τρόπο η εταιρεία καθίσταται διαρκώς ανταγωνιστικότερη όσον αφορά την ποιότητα, το κόστος και το χρόνο παράδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών και των προϊόντων που παραδίδονται σε πελάτες, ικανοποιώντας το σύνολο των θεσπισμένων απαιτήσεων (προδιαγραφών) και την εύλογη προσδοκία των πελατών της για διαρκή ποιοτική αναβάθμιση.

Διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού Πληροφορικής και γεωπληροφορικής, η Data Concept απευθύνεται σε ευρύ φάσμα κλάδων της αγοράς

Για την αποτελεσματική τήρηση των διεργασιών λειτουργίας, η εταιρεία εφαρμόζει Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Εντύπων Ποιότητας (Quali.Trak™). Ολα τα έντυπα της εταιρείας συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από το κάθε στέλεχος και διακινούνται σύμφωνα με το διάγραμμα διεργασιών που ορίζεται στο ΣΔΠ (workflow). Καθίσταται έτσι δυνατός ο έλεγχος τήρησης των φάσεων εργασίας και της ποιότητας των παραδοτέων καθώς και η πληρότητα του Μητρώου του Εργου. Για την επίτευξη των στόχων της, σε κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία έχει καθιερώσει έγγραφα/ έντυπα ποιότητας, τα οποία διασφαλίζουν την καλή λειτουργία και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα.

Η DATA CONCEPT είναι πιστοποιημένη από τη TUV NORD κατά ISO 9001:2000 για όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης υπό τη διαδικασία πιστοποίησης για το ISO 14000, ISO 27000 καθώς και για το σύστημα διαχείρισης έργων Πληροφορικής ISO 20000. Η κρισιμότητα με την οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία το θέμα της ποιότητας, εκτός των ανωτέρω, αντικατοπτρίζεται επίσης και από το γεγονός ότι ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας είναι και πιστοποιημένος εξωτερικός ελεγκτής συστημάτων ISO.

Netweek: Σε ποιους κλάδους της αγοράς απευθύνεστε; Υπάρχουν αγορές στις οποίες εξειδικεύεστε;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο στην ανάπτυξη λογισμικού Πληροφορικής όσο και γεωπληροφορικής, η DATA CONCEPT απευθύνεται σε ευρύ φάσμα κλάδων της αγοράς (industries) με λύσεις που καλύπτουν τους τομείς της διαχείρισης της γνώσης (knowledge management), της διαχείρισης απόδοσης (performance management), της διαχείρισης έργων (project/product management) καθώς και εξειδικευμένων λύσεων τεχνικού λογισμικού (engineering applications). Αλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από το 2003 η εταιρεία συμμετέχει στους Συνδέσμους τόσο του ΣΕΠΕ όσο και του ΣΕΤΕΛ.

Ο σωστός συνδυασμός των επιμέρους προϊόντων της οικογένειας .Trak™ και η ολοκλήρωσή τους, κατά περίπτωση, με εμπορικά λογισμικά όπως το Oracle BI, την Oracle DB, την MS SQL Server, τα προϊόντα ARC της ESRI και το MS SharePoint, προσφέρουν λύσεις υψηλής πιστότητας με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς. Η DATA CONCEPT εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων (custom made solutions) που με απλό και εύχρηστο τρόπο ομογενοποιούν και επεξεργάζονται δεδομένα, τα διασύνδεουν με τρίτα -ετερογενή συστήματα- και τα μετατρέπουν σε χρήσιμη πληροφορία, άμεσα αξιοποιήσιμη από τον οιονδήποτε χρήστη, βάσει του ρόλου του και των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Οι λύσεις μας είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συνάδουν με τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ). Η εταιρεία θεωρείται leader στο χώρο της μηχανογραφημένης διαχείρισης των αυτοχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής, καθώς διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ολοκλήρωσης επιμέρους εφαρμογών τεχνικού λογισμικού.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τί είδους λειτουργικότητες εξυπηρετούν τα συστήματα GIS και ποιες οι εξειδικεύσεις αυτών ως expert systems’>
Netweek: Η DATA CONCEPT έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα τεχνικής υποδομής και Πληροφορικής του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Τι είδους λειτουργικότητες εξυπηρετούν τα συστήματα GIS και ποιες οι εξειδικεύσεις αυτών ως expert systems;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Η ενσωμάτωση λειτουργικοτήτων γεωγραφικής απεικόνισης και γεω-αναφοράς στα σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα θεωρείται μία σημαντική συνιστώσα που προσδίδει υψηλές δυνατότητες απεικόνισης και εντοπισμού. Η απαίτηση για εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών ΓΠΣ καθώς και η γεωγραφική συσχέτιση των οντοτήτων και την πληροφορίας είναι κάποιοι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τα συστήματα αυτά ειδικά (expert systems).

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου του πλανήτη Google και Microsoft έχουν στρέψει τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα τους, στο τομέα των ΓΠΣ, ενώ και η Data Concept τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό συστημάτων ΓΠΣ με ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις για την κάλυψη αναγκών της Δημόσια διοίκησης

Η ανάπτυξη ΓΠΣ απαιτεί πολυσχιδείς γνώσεις από διαφορετικούς τομείς επιστημών που κατά περίπτωση προσφέρουν την ιδιαίτερη τεχνογνωσία για την υλοποίηση σύνθετων προγραμματιστικών αλγορίθμων και ψηφιακών υποβάθρων και που σε συνδυασμό με τις τυπικές ειδικότητες μηχανικών του τομέα των ΤΠΕ, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο εξειδικευμένο σύστημα. Τυπικό παράδειγμα εξειδικευμένων ΓΠΣ είναι τα συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων τα οποία βρίσκονται στη διαγωνισματική διαδικασία των έργων Δημοσίου και εμπίπτουν στο Γ’ ΚΠΣ. Τα έργα αυτά απαιτούν τη σύνθεση ομάδων έργου με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς της πολιτικής προστασίας, δασολογίας, τοπογραφίας, γεωδαισίας κ.α. που σε συνδυασμό με μηχανικούς δικτύων και λογισμικού συνθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και παρέχουν ενημέρωση, εποπτεία και έλεγχο κυρίως στα μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα κατάσβεσης πυρκαγιών.

Υψηλού επιπέδου ανάλυσης ψηφιακά υπόβαθρα, επικαιροποιημένα δεδομένα, συστήματα καμερών, σταθμών, αισθητήρων και διαχείρισης στόλου οχημάτων (AVL) είναι κάποιες από τις αναγκαίες συνιστώσες για την υλοποίηση των έργων αυτών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε GIS πλατφόρμες προσφέρουν ολοκληρωμένα συστήματα WebGIS που πλέον των ειδικών χρήσεων και λειτουργικοτήτων που αφορούν τους εσωτερικούς χρήστες (Intranet), διαχέουν και την πληροφορία στο ευρύ κοινό και μπορούν να αξιοποιηθούν και για άλλους γενικότερους ρόλους. Τα συνολικά οφέλη που αποκομίζουν το Κράτος, ο πολίτης, οι δημόσιοι φορείς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις από τα εν λόγω συστήματα είναι σημαντικά κυρίως λόγω της εύκολης εποπτείας στην ανάλυση της πληροφορίας και των δεδομένων και χαρακτηρίζονται ως βασική υποδομή μιας προηγμένης χώρας.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο και το ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου του πλανήτη Google και Microsoft έχουν στρέψει τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα τους, στο τομέα των ΓΠΣ. Η DATA CONCEPT τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό συστημάτων ΓΠΣ με ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις για την κάλυψη αναγκών της Δημόσια διοίκησης. Τα συστήματα αυτά έχουν υλοποιηθεί από ομάδες έργου με γνώσεις και εμπειρία σε πολυσχιδή επιστημονικά πεδία όπως αγρονόμοι και τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μεταλλειολόγοι μηχανικοί, δασολόγοι, γεωπόνοι, γεωγράφοι κ.λπ. Με ιδιαίτερες σπουδές σε θέματα ορυκτολογίας, γεωδαισίας, υδρογεωλογίας, χαρτογραφίας, περιβάλλοντος κ.λπ. και σε συνδυασμό με μηχανικούς λογισμικού και συστημάτων, οι επιστημονικές ομάδες της DATA CONCEPT έχουν αναπτύξει συστήματα για το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΑΚΠ, το ΥΠΑΝ, το ΙΓΜΕ, τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΟΤΑ κ.α.

Η DATA CONCEPT είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που σε συνεργασία με την ANCO ολοκλήρωσαν τον «Εξυπνο Οικισμό» της Αράχωβας για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Το έργο περιλαμβάνει πληθώρα ειδικών συστημάτων Πληροφορικής και γεωπληροφορικής που μέσω του ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου WiFi, αξιοποιούν και διαχέουν την πληροφορία στο δημότη και τον επισκέπτη. Η DATA CONCEPT επίσης σε συνεργασία τη Terra και της ECHMES ολοκλήρωσε και συντηρεί το έργο της διαχείρισης του φυσικού και ορυκτού πλούτου της χώρας, για λογαριασμό του Υπ. Ανάπτυξης.  
Ο σημαντικός αριθμός των έργων αυτών, σε συνδυασμό με συνεργασίες με εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες και επιστήμονες, καθιστούν τη DATA CONCEPT έναν εκ των πρωταγωνιστών για τον σχεδιασμό και την ανάληψη σχετικών έργων ΓΠΣ και στο ΕΣΠΑ.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Οι συνεργασίες της Data Concept και τα σχέδιά της και η ευρύτερη στρατηγική για το μέλλον’>
Netweek: Παρόλα τα έργα που ανακοινώνονται και υλοποιούνται συνεχώς από δημόσιους φορείς η Ελλάδα είναι ακόμα «πίσω» σε σχέση με άλλες χώρες. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Η πρόοδος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα εξαρτάται από :
· την αναδιοργάνωση και απλούστευση των δομών λειτουργίας των Δημόσιων οργανισμών και φορέων
· την αποτελεσματική εγκατάσταση εξειδικευμένων λύσεων Πληροφορικής και
· την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Το τοπίο τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς η αύξηση στην υλοποίηση έργων και οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει σημαντικό αριθμό επιτυχημένων υπηρεσιών που διατίθενται διαδικτυακά

Με βάση τη διαπίστωση αυτή, η κάθε εταιρεία Πληροφορικής που αναλαμβάνει ένα έργο eGov καλείται να κατανοήσει πλήρως την επιχειρησιακή λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει χρηστικές συμβουλές αναδιοργάνωσης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος. Επομένως, ο κάθε κατασκευαστής λογισμικού που εμπλέκεται στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων αναλαμβάνει εμμέσως και το δύσκολο ρόλο της υιοθέτησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης από τα στελέχη και το προσωπικό του κάθε φορέα.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ενιαίου πλαισίου διασύνδεσης των υφιστάμενων συστημάτων και της διαλειτουργικότητας των νέων συστημάτων, οδήγησε σε μεγάλη καθυστέρηση την πρόοδο των έργων Πληροφορικής στα πρώτα χρόνια του Γ’ ΚΠΣ. Από τη άλλη πλευρά, οι περισσότερες εταιρείες Πληροφορικής δεν διέθεταν γνώση και εμπειρία για την υλοποίηση έργων «υπηρεσιών προς τον πολίτη», καθώς το πολυεπίπεδο διαδικτυακό λογισμικό ήταν κάτι πολύ πρόσφατο, κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα. Σαν επιστέγασμα προστέθηκε και η καθυστέρηση ανάπτυξης και διάδοσης της ευρυζωνικότητας.

Το τοπίο τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς η αύξηση στην υλοποίηση έργων και οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει σημαντικό αριθμό επιτυχημένων υπηρεσιών που διατίθενται διαδικτυακά. Το όραμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αν και απέχει σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ, είναι πλέον πιο κοντά. Ο σημαντικός αριθμός λειτουργίας των έργων του Γ’ ΚΠΣ, έχει δημιουργήσει «σοφότερους» χρήστες και διαχειριστές και η αύξηση της ευρυζωνικότητας με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους των συνδέσεων έχει ανεβάσει σημαντικά τον αριθμό των χρηστών που αξιοποιούν το Internet.

Από την εμπειρία της DATA CONCEPT σε αντίστοιχα έργα στην Κύπρο, την Βουλγαρία και τα Βαλκάνια προκύπτει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα μας δεν υστερεί παρά σε πολλές περιπτώσεις προπορεύεται σημαντικά. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των έργων, στην Ελλάδα, είναι κυρίως γνωστών κατασκευαστών (Oracle, Microsoft), ενώ στις χώρες αυτές έχει σημαντική παρουσία το free και open source λογισμικό, με τα όποια προτερήματα ή ελαττώματα αυτό συνεπάγεται.

Το ΕΣΠΑ είναι μία από τις τελευταίες σοβαρές προσπάθειες στη χώρας μας, για την ολοκλήρωση του οράματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της σύγκλισης με τη δυτική Ευρώπη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Netweek: Ποιες είναι οι συνεργασίες της DATA CONCEPT;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Στην DATA CONCEPT πιστεύουμε ότι η δημιουργία νέων και εποικοδομητικών συνεργασιών συνιστά κύριο παράγοντα επιτυχίας. Πρεσβεύοντας τη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες στον εμπορικό, τεχνολογικό και επιστημονικό τομέα τόσο εντός Ελλάδας με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής και ΑΕΙ-ΤΕΙ, όσο και εκτός Ελλάδας με τις εταιρείες όπως η AdventNet και τα προϊόντα ZOHO. Η διάθεση των προϊόντων .Trak™ γίνεται είτε ως server based εφαρμογές είτε ως ASP.

Η δε εμπορική αξιοποίηση και υποστήριξη αυτών εξασφαλίζεται μέσω δικτύου συνεργατών και μεταπωλητών που δημιουργείται, ανά την Ελλάδα. Οι εμπορικές συνεργασίες της εταιρείας προάγουν τη λογική του cloud computing και την αξιοποίηση του λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service). Στο τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο συνεργατών, η DATA CONCEPT συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του FP7 σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

Netweek: Ποια είναι τα σχέδια και η ευρύτερη στρατηγική της DATA CONCEPT για το μέλλον;

Χρήστος Εμμανουηλίδης: Η στρατηγική ανάπτυξης της DATA CONCEPT για τα επόμενα χρόνια βασίζεται σε 3 άξονες:
1. στην αύξηση της συμμετοχής της στα έργα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ε.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
2. στην εντονότερη και μεθοδικότερη αξιοποίηση των ιδίων προϊόντων λογισμικού της πλατφόρμας .Trak™ που σε συνδυασμό με προϊόντα της Microsoft και της Oracle θα αποτελέσουν λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και
3. στην είσοδό της σε νέες προσοδοφόρες αγορές, όπως είναι η διαδικτυακή προβολή, η διαφήμιση και η ψηφιακή σήμανση.

Επιπλέον, στόχος της διοίκησης της εταιρείας, είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα στις αγορές της Κύπρου και της Βουλγαρίας, μέσω των θυγατρικών της και μέσω συνεργασιών με αντίστοιχες ελληνικές και ξένες εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές. Οι χώρες αυτές θα αποτελέσουν και το εφαλτήριο για τη βολιδοσκόπηση και την περαιτέρω επέκταση σε νέες αγορές όπως: η Β. Αφρική, η Μ. Ανατολή και τα Βαλκάνια.
<‘here’>