Σημαντική διεύρυνση του πελατολογίου της παρουσίασε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 η Data Concept, καθώς απέκτησε νέους πελάτες όπως την Bung, την Λυσιππος, την Coffee Planet, την JAS (Καφούνης) κ.ά., στο πλαίσιο του προγράμματος e-services του ΥΠΑΝ. Η Data Concept θα παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση του τρόπου επικοινωνίας των πελατών της με τους δικούς τους πελάτες και την αποτελεσματικότερη προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.