Το netweek, με στόχο πάντα να προάγει τον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής, μετά την IT 100 Powerlist 2022, την Cyber Security 50 Powerlist 2023, και την Digital Transformation Officer 50, προχωρά στη δημιουργία μιας νέας λίστας, η οποία αυτή τη φορά εστιάζει στους πρωταγωνιστές στην διαχείριση των δεδομένων: την Data Expert 30! Η λίστα Data Expert 30 αναδεικνύει τους κορυφαίους επαγγελματίες που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους στη διαχείριση, ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων Από τους πρωτοπόρους του Data Engineering μέχρι τους masters του Data Analysis, η λίστα έχει ως στόχο να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει τα πρόσωπα εκείνα που επιδεικνύουν αριστεία στην αξιοποίηση των data, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Προτείνοντας και εσείς τους ειδικούς των δεδομένων (τόσο in-house όσο και στελέχη παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής) που επιθυμείτε, συμμετέχετε στη δημιουργία μίας δυναμικής λίστας, η οποία έρχεται να μας «συστήσει» τα στελέχη που κάνουν τη διαφορά στην αξιοποίηση των δεδομένων. Καταθέστε τις δικές σας προτάσεις εδώ μέχρι και τις 15 Απριλίου 2024.