Tα προγράμματα Data Mining βοηθάνε τις επιχειρήσεις να εξορύξουν τη χρήσιμη πληροφορία από μια μεγάλη βάση δεδομένων, κάνοντάς τις πιο ανταγωνιστικές και βοηθώντας τις να βελτιώσουν την παραγωγικότητά και τα κέρδη τους.

Πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, θα επιχειρήσουμε έναν αδρό ορισμό. Data Mining θεωρείται «η επιστήμη της εξόρυξης χρήσιμης πληροφορίας ή επαναλαμβανόμενων προτύπων από σύνολα ή βάσεις δεδομένων μεγάλου μεγέθους». Σε σχέση με τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), θεωρείται «η στατιστική και λογική ανάλυση εκτεταμένων συνόλων από δεδομένα συναλλαγών και εργασιών, με σκοπό τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων μοτίβων ή τάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων, μέσω της πρόβλεψης της τιμής κάποιων καθοριστικών παραμέτρων».

Κλασικό παράδειγμα, προκειμένου να κατανοήσουμε το είδος των πληροφοριών που εντοπίζει το Data Mining, είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μια μεγάλη αλυσίδα Super Market (WAL-MART ) :
• Κάθε Παρασκευή οι πελάτες που αγοράζουν μπίρα αγοράζουν και πάνες.
• Οι πελάτες που αγοράζουν μπίρα συχνά προμηθεύονται και πίτσα.

Εχοντας αυτό το συμπέρασμα υπόψη, η επιχείρηση έβαλε δίπλα στο ράφι τα προαναφερθέντα προϊόντα και αύξησε θεαματικά τις πωλήσεις της.Οι τομείς όπου εφαρμόζεται η τεχνολογία Data Mining για τη λήψη αποφάσεων είναι πολλοί: από την ιατρική, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημοπρασίες, έως τη διαφήμιση, την πρόβλεψη βλαβών μηχανημάτων, την πρόσληψη προσωπικού και την αναζήτηση στο Internet.Εδώ θα εστιάσουμε στις επιχειρήσεις.

Πολλές από αυτές έχουν ήδη επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε διαφόρους τύπους λογισμικού: ERP, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, CRM, λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας .Τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα και σημαντικά για τη λειτουργία τους. Δεν επηρεάζουν, ωστόσο, θεαματικά την εξέλιξή τους, ούτε βελτιώνουν με γρήγορους ρυθμούς την παραγωγικότητα.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι:
• Οι επιχειρήσεις τα υιοθέτησαν την ίδια περίπου χρονική περίοδο, γεγονός που δεν τους προσέφερε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
• Πολλές αντικατέστησαν, απλώς, την υπάρχουσα λειτουργία, χωρίς σημαντικές βελτιώσεις στις διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.
• Τα περισσότερα συστήματα αναλύουν μικρό μόνο ποσοστό των δεδομένων που συλλέγονται στη βάση – περίπου 5-10%.
• Ολα ασχολούνται με την καταγραφή γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν ή που συμβαίνουν τώρα, δεν μπορούν όμως να προβλέψουν αποτελεσματικά αυτό που θα συμβεί στο μέλλον.

Αντίθετα, το λογισμικό Data Mining επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον, κάτι που επιδρά σημαντικά στην εξέλιξή τους. Βελτιώνει την παραγωγικότητα και τα κέρδη, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, επιπλέον, αξιοποιεί την επένδυση που έγινε σε επιχειρησιακό λογισμικό τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ένα λογισμικό αυτής της κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που κατανοούν τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης που μπορεί να προσφέρει.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, αλλά και νέες που διαθέτουν ανθρώπους με προοδευτική σκέψη, χρησιμοποιούν ήδη το Data Mining, ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν με επιτυχία το μέλλον. Μέσα σε σύντομο διάστημα οι επιχειρήσεις αυτές διαπίστωσαν ότι έκαναν απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά και ότι κατάφεραν, μέσω αυτής, να αποσβέσουν προηγούμενες επενδύσεις που αφορούσαν στην αποθήκευση βάσεων δεδομένων .
Στη σημερινή εποχή που η κρίση απειλεί την ίδια την επιβίωση των επιχειρήσεων είναι επιτακτική ανάγκη να αντιδράσουν δυναμικά και να επενδύσουν σε λογισμικό Data Mining.