Η DataMine.it ανακοίνωσε την εκκίνηση λειτουργίας της απλούστερης δυνατής υπηρεσίας data mining. Η νέα υπηρεσία λαμβάνει μέσω e-mail το σύνολο δεδομένων προς ανάλυση, και επιστρέφει μία πλήρως εκτεταμένη αναφορά, εντός εβδομάδος.

Η τελευταία περιέχει το σύνολο των πλέον σημαντικών μοτίβων συμπεριφοράς που αποκαλύφθηκαν από την εξόρυξη γνώσης των υποβληθέντων δεδομένων, παρουσιασμένα με σαφή και ευκρινή τρόπο, απουσία της όποιας τεχνικής ορολογίας αλλά με χρήση καινοτόμων τεχνικών σχηματικής απεικόνισης.

Η DataMine.it απαρτίζεται από ομάδα διπλωματούχων μηχανικών ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και το Λονδίνο.