Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα φορητών, χειρομεταφερόμενων συστημάτων επικοινωνιών, ελέγχου και διοίκησης, πλέον 6.000 φορητών συσκευών smartphones, σύμφωνα με τις κινητές επιχειρησιακές ανάγκες του».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει:

  • 3 χειρομεταφερόμενα κέντρα επιχειρήσεων.
  • 3 χειρομεταφερόμενα φορητά δορυφορικά τερματικά εδάφους ευρυζωνικής χωρητικότητας με δυνατότητα αυτόματης δορυφορικής κατάδειξης και σύνδεσης.
  • Ελάχιστο ετήσιο ενσωματωμένο αερόχρονο όγκου (air time) ανά δορυφορικό τερματικό.
  • 6.000 Mobile εργονομικές συσκευές.
  • Πλατφόρμα διαχείρισης αυτών των συσκευών (MDM tool).
  • Λογισμικό διαχείρισης επικοινωνιών, ροών εργασιών και εργασιών τεχνιτών.
  • 2 οθόνες υψηλής ευκρίνειας, διαμέτρου από 110 έως 120″, για τη δημιουργία Κέντρου ελέγχου για την καλύτερη απεικόνιση για τον έλεγχο του τεχνικού προσωπικού καθώς και για τις ανάγκες διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και κρίσεων.
  • 4 οθόνες υψηλής ευκρίνειας, διαμέτρου από 140″ έως 150″, για τη δημιουργία Κέντρου ελέγχου για την καλύτερη απεικόνιση για τον έλεγχο του τεχνικού προσωπικού καθώς και για τις ανάγκες διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και κρίσεων.