Οι ενώσεις εταιρειών “Vodafone - Cosmos Business Systems”, «Ιntracom Telecom-Link Technologies SA» και «OTE - Intrakat - BYTE» κατέθεσαν προσφορές στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και αφορά την «προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του συνολικού εξοπλισμού 1.400 οχημάτων και των υπηρεσιών τηλεματικής/διαχείρισης στόλου, υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης, τηλεπικοινωνιών και εκπαίδευσης με συνολική χρονική διάρκεια 65 μηνών. Στόχος του έργου, να επιτευχθεί μια οικονομικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση και ταυτόχρονα να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας του οδηγού, όπου το σύστημα τηλεματικής θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες ηχητικής ενημέρωσης.

Το σύστημα, θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο οπτική ή οπτική και ηχητική ένδειξη προς τον οδηγό κάθε φορά που παρουσιάζεται μη αποδεκτή οδηγική συμπεριφορά, με διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις βάσει της σοβαρότητας του συμβάντος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.72 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).