Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της επένδυσης της Space Hellas στην εταιρεία Web-IQ B.V. με έδρα στην Ολλανδία, με διαμόρφωση του ποσοστού συμμετοχής της από 17,21% σε 32,8% έναντι 1,1 εκατ. ευρώ μέσω ισόποσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Web-IQ B.V., ενώ στο ίδιο πλαίσιο η Web-IQ B.V. αποπλήρωσε ολοσχερώς δάνειο ποσού 300.000 ευρώ που της είχε χορηγήσει η Space Hellas.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσει η Web-IQ δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να έχουν έγκαιρη ενημέρωση για τους κινδύνους που τις απειλούν, μέσω της ευφυούς ανίχνευσης και ανάλυσης ρίσκου, απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και το Darknet, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Voyager. Με την επένδυση αυτή, η Space Hellas στοχεύει μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Web-IQ, να είναι σε θέση να παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις Οn-premise/Cloud για Web Intelligence, παγκοσμίως.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία ανίχνευσης ιστού σε μεγάλη κλίμακα για τη συλλογή και την παρακολούθηση πηγών του Internet και του σκοτεινού δικτύου, με ένα εκτεταμένο πλαίσιο ανάλυσης για τη διαμόρφωση τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρονικών δεδομένων σε ευαίσθητες πληροφορίες και στοιχεία, θα μπορούν να παραχθούν συλλογές πληροφοριών για κείμενο, γεωγραφία, δεδομένα εικόνων, κρυπτονομίσματα, κ.λπ.

Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό από τη μία πλευρά, όπου μπορούν να βοηθήσουν τις κρατικές υπηρεσίες κατά του εγκλήματος, αλλά και Δήμους να παρακολουθήσουν γεγονότα και τάσεις για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης παιδιών και της πορνογραφίας.

Από την άλλη, οι λύσεις αυτές συνδυασμένες με γνωσιακές βάσεις και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών και την επιτάχυνση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα συστήματα CRM, Human Resource Management κ.λπ.