Στην απόκτηση της CRM πλατφόρμας της Salesforce αναμένεται να προχωρήσει η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα με στόχο να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε τομείς όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, οι υπηρεσίες, τα Analytics κ.α. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την αναζήτηση προτάσεων/προσφορών από εταιρείες υλοποίησης συστημάτων που διαθέτουν τις οργανωτικές, λειτουργικές και τεχνικές δυνατότητες για να παρέχουν την πλατφόρμα Salesforce ως έτοιμη λύση με το «κλειδί στο χέρι» (turn-key solution), ικανοποιώντας τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιχείρησης, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13,2 εκατ. ευρώ. Με τη νέα πλατφόρμα η ΔΕΗ θα αποκτήσει ένα ενιαίο οικοσύστημα που θα διασυνδέει πελάτες, πωλητές και συνεργάτες ώστε να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη σε όλα τα σημεία επαφής.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

  • Παραδοτέα (WP – Work Packages) βάσει των οποίων θα ζητηθεί αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά από τον εκάστοτε υποψήφιο
  • Παραδοτέα (WP – Work Packages) τα οποία περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό αλλά είναι στην επιλογή/διακριτική ευχέρεια της ΔΕΗ να τα ενεργοποιήσει.

Ο υποψήφιος ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα πρέπει να έχει υλοποιήσει:

  • Ένα αντίστοιχο σε μέγεθος και πολυπλοκότητα έργο υλοποίησης λύσης CRM (Salesforce Cloud) σε διεθνείς οργανισμούς με περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και πελατολόγιο άνω των τριών εκατομμυρίων.
  • Ένα αντίστοιχο σε μέγεθος και πολυπλοκότητα έργο υλοποίησης λύσης CRM (Salesforce Cloud) (μπορεί να είναι και σε εξέλιξη) σε διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της ενέργειας με περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και πελατολόγιο άνω των τριών εκατομμυρίων.

Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει κέντρο αριστείας (Center of Excellence) ή κέντρο δεξιοτήτων (Competence Center) για θέματα ενέργειας / κοινής ωφέλειας (Energy & Utilities) και να διαθέτει, επίσης, ισχυρή παρουσία σε τοπικό επίπεδο σε θέματα ενοποίησης συστημάτων CRM και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.