Στην προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένου έργου που αφορά στην προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακής σήμανσης, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών και συστημάτων αυτόματων συναλλαγών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών integrator για την ενιαία και κεντρική παρακολούθηση λειτουργίας (monitoring) καθώς και την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση τους (support), προχώρησε η ΔΕΗ. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια:

  • Συστημάτων ψηφιακής εξυπηρέτησης πελατών στα καταστήματα, όπως οθόνες προβολής ψηφιακού περιεχομένου, media players ψηφιακής σήμανσης, σύστημα διαχείρισης ουράς προτεραιότητας, ολοκληρωμένο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης πελατών, σύστημα καταμέτρησης ατόμων, καθώς επίσης και σύστημα πληρωμών με και χωρίς χρήση μετρητών
  • Δικτυακού εξοπλισμού καταστημάτων με σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες
  • Καθώς και υπηρεσίες integrator που αφορούν στην προμήθεια εφαρμογής ψηφιακής σήμανσης, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου που θα προβάλλεται στα καταστήματα της ΔΕΗ, καθώς και στην προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ραντεβού, το οποίο θα απευθύνεται είτε στους πελάτες της Επιχείρησης είτε στο προσωπικό των καταστημάτων.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, με την ταυτόχρονη βελτίωση των υποδομών που διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Η προθεσμία υποβολής κατάθεσης των προσφορών λήγει στις 24 Ιουνίου 2022.