Σε συμφωνία με τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η ΔΕΗ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης για την κατασκευή και τη λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (Fiber To The Home – FTTH) σε περιοχές της Ελλάδας. Το deal, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει την έκδοση μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, με τη μορφή project finance από την 100% θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού, την οποία θα ιδρύσει η ΔΕΗ.  Η συγκεκριμένη θυγατρική, μάλιστα, θα αναλάβει πλήρως την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών. Νεότερη ενημέρωση από την ΔΕΗ θα υπάρξει μόλις υπογραφούν οι όροι της δανειοδότησης, μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει due diligence.

Το νέο δίκτυο οπτικών ινών αποτελεί το επόμενο βήμα της ΔΕΗ για την είσοδο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και συγκεκριμένα στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον υπέργειο (πάνω από το έδαφος) δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ουσιαστικά, το Fiber To The Home της ΔΕΗ φιλοδοξεί να αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έχοντας ως δυνητικούς πελάτες τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Cosmote, Vofafone, Wind). Με βάση τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο η ΔΕΗ, για τη δραστηριότητα που θα αναπτύξει στις τηλεπικοινωνίες μέχρι το 2030 στοχεύει να έχει 1 εκατ. συνδρομητές, έσοδα 120 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 100 εκατ. ευρώ.