Ενόψει της εισόδου της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου -κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες- θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση της σε αυτήν την αγορά.

Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ η υλοποίηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος κατακυρώθηκε στη IBM. Το project περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: οργάνωση έργου και συγγραφή Blue Prints, υλοποίηση λειτουργικότητας (διαχείρισης πελατών, διαχείρισης ενδείξεων, τιμολόγηση, λειτουργίες λογιστικές και πιστωτικού ελέγχου, διασυνδέσεις με τους διαχειριστές, αναφορές), δοκιμές λειτουργικότητας, ολοκληρωμένη δοκιμή του συστήματος και εκπαίδευση των key users, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και υλοποίηση αλλαγών με μονοετή τεχνική υποστήριξη/συντήρηση. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 540.000 ευρώ.