Το στρατηγικό της σχεδιασμό για την αξιοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης που διαθέτει, με την τοποθέτηση οπτικών ινών, οι οποίες θα αποδίδουν ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο της τάξεως των 1.000 Mbps και άνω υλοποιεί αυτή την περίοδο η ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό η Επιχείρηση προκήρυξε διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των λειτουργιών του project FiberCo που θέλει να θέσει σε εφαρμογή.

O ανάδοχος που θα επιλέξει η ΔΕΗ θα πρέπει

  • Να έχει υλοποιήσει μεμονωμένα, ή ως μέρος κοινοπραξίας τουλάχιστον 3 έργα την τελευταία τριετία για διεθνείς οργανισμούς, ειδικά σε θέματα οπτικών ινών στην Ευρώπη ή/και στην Ελλάδα ή τουλάχιστον ένα έργο τα τελευταία 5 χρόνια για την παροχή σχεδιασμού υψηλού επιπέδου δικτύων FTTH αξιοποιώντας την υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.
  • Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει διαχειριστή έργου (senior), με τουλάχιστον 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, ο οποίος έχει εργαστεί σε έργα υλοποίησης FTTH διεθνώς τα τελευταία πέντε χρόνια και σύμβουλο που να γνωρίζει σχεδιασμό δικτύων FTTH.

Σύμφωνα με το πλάνο που έχει εκπονήσει, η ΔΕΗ θα αναπτύξει το δίκτυο οπτικών ινών και θα λειτουργεί ως διαχειριστής, εκμισθώνοντάς τα σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης, μήκους περίπου 242.000 χλμ. και τα κέντρα χαμηλής και μέσης τάσης που διαθέτει ανά την ελληνική επικράτεια, θα αποτελέσουν τις βάσεις για να φτάσουν οι οπτικές ίνες μέχρι τα σπίτια και τα κτήρια σε όλη την επικράτεια (Fiber-To-The-Home).

Πόλος έλξης για τους παρόχους ενέργειας οι οπτικές ίνες

Οι οπτικές ίνες, πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν τα δίκτυα 5ης γενιάς, αποτελούν πόλο έλξης όχι μόνο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και για τους παρόχους ενέργειας, οι οποίοι διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων χιλιομέτρων και μπορούν έτσι να μεταφέρουν παντού την οπτική ίνα.

Να σημειωθεί ότι δυναμικά στο παιχνίδι της οπτικής ίνας έχει μπει η Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ), η οποία πριν από λίγους μήνες προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας – πλαισίου χρονικής διάρκειας 20 ετών με τη Vodafone. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η αμοιβαία ανταλλαγή και παραχώρηση της χρήσης των δικτύων οπτικών ινών των δύο εταιρειών. Μέσα στο 2021, η Grid Telecom αναμένεται να εισέλθει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας έως 100 Gbps, μέσω ενός υπερσύγχρονου δικτύου πυκνής πολυπλεξίας DWDM που