Η Dell Inc. κατέγραψε αύξηση 52% στα κέρδη α΄ τριμήνου χρήσης. Ειδικότερα, τα κέρδη της Dell ανήλθαν σε 441 εκατ. δολ. ή 22 cents ανά μετοχή από 290 εκατ. δολ. ή 15 cents ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 14,9 δισ. δολ. από 12,3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 30 cents ανά μετοχή. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της FactSet Research τοποθετούσαν τα κέρδη της εταιρείας στα 26 cents ανά μετοχή με έσοδα της τάξης των 14,3 δισ. δολ.