Τους PowerEdge servers 15ης γενιάς παρουσίασε η Dell, παρέχοντας νέα επίπεδα απόδοσης, υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και δυνατότητα διαχείρισης των απαιτήσεων για τις εφαρμογές στα δικτυακά άκρα (edge). Οι νέοι PowerEdge servers παρέχουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τα πιο κρίσιμα φορτία εργασίας και τις εφαρμογές των πελατών. Στα παραδείγματα τέτοιων βελτιώσεων ανήκουν: – Ο PowerEdge R6515, με επεξεργαστές 3ης γενιάς AMD EPYC™, επιταχύνει τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων έως και 60% σε βάσεις δεδομένων big data Hadoop 4, επιταχύνοντας το χρόνο των πελατών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. –

Ο PowerEdge R750 με επεξεργαστές 3ης γενιάς Intel Xeon Scalable παρέχει έως και 43% μεγαλύτερη απόδοση στην επίλυση γραμμικών εξισώσεων με υψηλή παραλληλία5, υποστηρίζοντας εξαιρετικά απαιτητικά σε υπολογιστική ισχύ φορτία εργασίας των πελατών. Οι PowerEdge servers διαθέτουν πλέον τεχνολογία PCIe Gen 4.0 – διπλασιάζοντας την απόδοση διαμεταγωγής δεδομένων (throughput) σε σχέση με την προηγούμενη γενιά – και έως έξι επιταχυντές ανά server για την υποστήριξη των πλέον απαιτητικών φορτίων εργασίας.