Πώς μπορεί να αυξηθεί ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα, να βελτιστοποιηθεί η εκμετάλλευση της πληροφορίας για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και να αποκτηθεί, αλλά και να αξιοποιηθεί σωστά η συσσωρευμένη εταιρική γνώση; Η Dell και η Intracom Telecom συνεργάζονται και δίνουν την καλύτερη απάντηση.

Ο Πάνος Κανελλόπουλος, Next Generation Computing Solutions & Server Specialist της Dell και ο Σπύρος Σακελλαρίου, Content Delivery & VAS Section Manager της Intracom Telecom, μιλάνε στο netweek για τη σημασία των Big Data και για το πώς το BigStreamer μπορεί να οδηγήσει σε μια ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των Big Data.

netweek: Πώς ορίζονται τα Big Data σήμερα;
Πάνος Κανελλόπουλος:
Αναφερόμαστε στα Big Data για να χαρακτηρίσουμε την τεχνολογία που αξιοποιεί δεδομένα από διάφορες πηγές και ανεξάρτητα από τη δομή τους (semi-structured, structured και unstructured data). Αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει εξαιρετικά αναλυτική γνώση και να εξάγει συμπεράσματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και προσφέρει αξιοποίηση πηγών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων είναι πολύ δύσκολη – αν όχι αδύνατη- με άλλες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικός, επίσης, είναι ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος των δεδομένων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, εξίσου μεγάλος είναι και ο ρυθμός ανανέωσης και συγκέντρωσής τους.

Σπύρος Σακελλαρίου: Με άλλα λόγια, αν έχουμε να διαχειριστούμε όγκους δεδομένων που είναι, τουλάχιστον, κάποια terabytes, ενώ δεν είναι πάντα δομημένα και θα θέλαμε απαντήσεις σε μικρούς χρόνους, τότε μιλάμε για Big Data. Θα ήθελα, επίσης, εδώ να συμπληρώσω ότι η πιο δημοφιλής τεχνολογία για Big Data είναι το Apache Hadoop. Υπάρχουν, βέβαια, και πολλές άλλες open source και commercial λύσεις, οι οποίες λειτουργούν συνήθως συμπληρωματικά και σπανιότερα ανταγωνιστικά στο Hadoop.

netweek: Στην Ελλάδα, τι είδους οργανισμοί έχουν ανάγκες διαχείρισης των Big Data; Πόσο ώριμη θεωρείτε την ελληνική αγορά σήμερα σχετικά με την υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων διαχείρισης και ανάλυσης Big Data;
Σπύρος Σακελλαρίου:
Καταρχήν, ο Δημόσιος τομέας θα μπορούσε να ωφεληθεί από λύσεις Big Data που μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλά και συνήθως ασύμβατα μεταξύ τους data sources, χωρίς να χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός και κανονικοποίηση των δεδομένων, μιας και από τη φύση τους οι τεχνολογίες Big Data, επιτρέπουν ερωτήματα πάνω σε raw data. Ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα από τα διάφορα data sources θα συνδυαστούν ορίζεται στο ερώτημα και δεν χρειάζεται να ορισθεί κατά τη σχεδίαση της λύσης, όπως συμβαίνει με τα κλασικά Data Warehouse.

Φυσικά, οι λύσεις Big Data έχουν να προσφέρουν πολλά και στον ιδιωτικό χώρο κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τραπεζών, αλλά και των μεγάλων καταστημάτων λιανικής. Εδώ, όμως, η έμφαση δίνεται περισσότερο στη δύναμη των Big Data για predictive & actionable intelligence, προκειμένου να προβλέπουμε συμπεριφορές πελατών (customer experience management), αλλά και συστημάτων, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων που θα έχουν τα σωστά χαρακτηριστικά, αλλά και τη μείωση του λειτουργικού και του πάγιου κόστους της επιχείρησης (Capex/Opex Optimization).

Tα απλοποιημένα εργαλεία για ad-hoc queries που υπάρχουν στο χώρο του Big Data προσφέρουν τη δυνατότητα σε Managers και Decision Makers να κάνουν ερωτήματα και να πάρουν άμεσα απαντήσεις σε ό,τι θέλουν, χωρίς να περιορίζονται από κάποια σχεδίαση που έγινε στο παρελθόν. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα έλεγα ότι το 2012 ήταν η χρονιά όπου τα Big Data μπήκαν σαν έννοια στο χώρο και πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις πρώτες υλοποιήσεις μέσα στο 2013.

Πάνος Κανελλόπουλος: Οι μεσαίοι και μεγάλοι οργανισμοί με πηγές δεδομένων εντός αλλά και εκτός εταιρείας πρέπει να αξιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά, μετασχηματίζοντάς τα σε εταιρική γνώση. Μεταξύ των πρώτων κλάδων, για τους οποίους τα big data έχουν ειδικό ενδιαφέρον, περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, οι τράπεζες και οι εταιρείες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται δίκτυα κοινής ωφελείας και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, τα Big Data έχουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγάλους retailers, για παρόχους υπηρεσιών Internet και πολλούς κλάδους ακόμα, στους οποίους ανήκουν οργανισμοί που επιθυμούν να βελτιώσουν την ταχύτητα και την ευστοχία στη λήψη αποφάσεων. Η τεχνολογία είναι νέα και ο βαθμός ωριμότητας στην ελληνική αγορά δεν διαφέρει από άλλες αγορές. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής είναι σαφής η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και της δυναμικής που προσφέρουν τα Big Data.

netweek: Από την πλευρά των vendors, πόσο «έτοιμες» για αξιοποίηση από τους πελάτες είναι σήμερα οι λύσεις Big Data; Υπάρχουν δοκιμασμένα προϊόντα και σχετικά σενάρια χρήσης;
Πάνος Κανελλόπουλος:
H Dell και οι συνεργάτες της, Intracom Telecom και Cloudera, παρέχουν σήμερα αποτελεσματικές λύσεις Big Data, βοηθώντας τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, αποκτώντας δυνατότητες που δεν διαθέτουν παλαιότερες τεχνολογίες και συστήματα, τα οποία δεν είχαν σχεδιαστεί για το χώρο των big data. Oι λύσεις που προτείνονται, βασίζονται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Apache/Cloudera Hadoop, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρώνοντας και όχι αντικαθιστώντας παραδοσιακές πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων.

Τέτοιες λύσεις μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες όπως:
• Αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, ετερογενών ως προς τη δομή τους, επιτυγχάνοντας δυνατότητες κατηγοριοποίησης και ανάλυσης.
• Μαζική επεξεργασία μη δομημένων δεδομένων.
• Αρχειοθέτηση δεδομένων, τα οποία μπορούν να προέρχονται από σχεσιακά συστήματα και απαιτείται να διατηρηθούν για λόγους πολιτικών και συμμόρφωσης.
• Ενοποίηση με σχεσιακά συστήματα και μεταφορά δεδομένων αμφίδρομα (DBMS <-> Hadoop).
• Μοντελοποίηση και εκτέλεση μοντέλων πρόβλεψης, όπως η προσομοίωση Monte Carlo.

netweek: Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία μίας λύσης διαχείρισης και ανάλυσης Big Data;
Πάνος Κανελλόπουλος: Οπως σε όλα τα έργα πληροφορικής, καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ανάλυση και ο καθορισμός των εταιρικών στόχων, τους οποίους θέτει ο πελάτης. Μετά από αυτό, η λύση οφείλει να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και να προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία στον πελάτη.
Η Dell διαθέτει τα κατάλληλα building blocks σε επίπεδο hardware και software, τα οποία ολοκληρώνονται μέσω reference architectures και εξασφαλίζουν την επιτυχία μιας λύσης Big Data.

Οι προτάσεις της Dell περιλαμβάνουν δοκιμασμένα συστήματα με πλήρη τεκμηρίωση και ασφάλεια, ενώ παράλληλα παρέχουν την ευελιξία ανοιχτών τεχνολογιών με ενσωμάτωση δυνατοτήτων απλής διαχείρισης. Οι παραπάνω παράγοντες διασφαλίζουν την επιτυχία της λύσης στον πελάτη, ενώ οι δυνατότητες κλιμάκωσης και υποστήριξης που προσφέρει η Dell εγγυώνται και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις της λύσης, όταν και όποτε απαιτηθούν.

Σπύρος Σακελλαρίου: To πιο σημαντικό είναι να μην μπαίνουν ασαφείς και βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Είναι προτιμότερο να δούμε μία λύση Big Data ως μια διαδικασία εξέλιξης και όχι σαν μία μαγική τεχνολογία που θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα. Καλό θα ήταν να μπαίνουν μικρά milestones, με συγκεκριμένους και απτούς στόχους. Επίσης, πολύ βασικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι με εμπειρία σε Big Data. Αυτό είναι, ίσως, και το πιο δυσεύρετο αγαθό αυτή τη στιγμή, αφού μία λύση Big Data απαιτεί συνδυασμό ποικίλων ταλέντων όπως γνώση σε τεχνολογίες Massive Parallel Processing, γνώσεις data science, αλλά και business domain expertise.

netweek: Ποιος είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής μιας επιχείρησης / οργανισμού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και ανάλυση των Big Data; Τι απαιτείται σε θέματα αλλαγής οργάνωσης, ώστε να είναι αποτελεσματική η διαχείριση των Big Data και να προσδώσει την προσδοκώμενη αξία;
Σπύρος Σακελλαρίου: Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική αλλαγή είναι το data democratization. Δηλαδή, το πέρασμα του «data ownership» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής στις Διευθύνσεις που παράγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο ρόλος του IT, το αντίθετο μάλιστα, αφού οι τεχνολογίες Big Data έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ως υποδομή. Προκειμένου, λοιπόν, η Διεύθυνση Πληροφορικής να αναλάβει την υλοποίηση λύσεων Big Data πρέπει να απελευθερωθεί από τη διαχείριση των δεδομένων.

Επίσης, περνώντας το «data ownership» στους άμεσα ενδιαφερόμενους, θα υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στο πρόβλημα της καθαρότητας των εισαγόμενων στοιχείων και της ανάγκης για data cleansing. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής πρέπει να επενδύσουν, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό τους να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις των τεχνολογιών Big Data, αλλά και να ενισχυθεί στο τομέα του Data Science μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες, αλλά και Πανεπιστήμια.

Πάνος Κανελλόπουλος: Ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ο οποίος σε μια σύγχρονη εταιρεία είναι ήδη θεμελιώδης, με την υλοποίηση μιας λύσης Big Data αποκτά ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στα θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης της εταιρείας. Η αναβάθμιση του ρόλου οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω των λύσεων Big Data ο οργανισμός έχει πολύ πιο ισχυρά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και για την απόκτηση και ανάπτυξη εταιρικής γνώσης. Η Διεύθυνση Πληροφορικής καθίσταται διεύθυνση που προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ανάπτυξης της εταιρικής γνώσης σε όλο τον οργανισμό.

Συμφωνούμε, επίσης, ότι οι δυνατότητες που επιφέρει η αλλαγή αυτή είναι πολύ μεγάλες, σε ότι αφορά τις δυνατότητες τμημάτων της επιχείρησης να αξιοποιούν δεδομένα άμεσα. Οι νέες δυνατότητες μεταβάλλουν και τη στάση των χρηστών απέναντι στα δεδομένα και τη διαχείρισή τους. Σαφέστατα, χρειάζεται εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.


netweek: H Intracom Telecom, μια από τις πρωτοπόρες τεχνολογικά εταιρείες στη Νότια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, έχει αναπτύξει το BigStreamer, μια προηγμένη πλατφόρμα Big Data, βασισμένη στη λύση Dell|Cloudera, με ενεργό συμμετοχή της Dell. Ποια είναι τα highlights της λύσης και σε ποιες εταιρείες απευθύνεται;
Σπύρος Σακελλαρίου: Η λύση BigStreamer έχει αναπτυχθεί πάνω στο Hadoop distribution της Cloudera, αλλά και σε development της Intracom Telecom. Το κομμάτι που ανέπτυξε η Intracom Telecom είναι ένας Complex Event Processor που χρησιμοποιεί τεχνικές Massive Parallel Processing, αλλά και τα εργαλεία Flume και HBase του Hadoop, ώστε σε πραγματικό χρόνο να υπολογίζει για κάθε μοναδικό πελάτη και διασυνδεδεμένο σύστημα Key Performance Indicators, όπως για παράδειγμα, την πιθανότητα που έχει ένας πελάτης ανά πάσα στιγμή να πάει στον ανταγωνισμό, ή την ποιότητα υπηρεσίας που προσφέρει ένα σύστημα (π.χ. ένα κέντρο VoIP).

Ο BigStreamer επιτρέπει μέσα από ένα Web περιβάλλον να δημιουργηθούν αυτόματες δράσεις, όταν κάποιο KPI ξεπεράσει κάποιο ορισμένο threshold. Επίσης, πάνω στον BigStreamer έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε και «off-the-shelf» προϊόντα, όπως «Churn Prevention», «IPTV Big Data Recommendation Engine», «Big Data Network Operations Center» και το «ValueStreams», που είναι μία λύση cloud που επιτρέπει σε mobile operators να προσφέρουν on-demand location based anonymyzed analytics σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Πάνος Κανελλόπουλος: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της λύσης είναι η ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα του Solutions Stack.
• Ξεκινώντας από το Hardware Infrastructure, πρέπει να σημειώσουμε τη σχεδίασή του με βάση πιστοποιημένες πρακτικές από την Dell και την Cloudera
• Προχωρώντας στην εγκατάσταση της λύσης και το provisioning, το λογισμικό Crowbar παρέχει εξαιρετική ευελιξία και αποτελεί μια λύση ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμένη από την Dell. Η αυτοματοποίηση που προσφέρεται σε μια εγκατάσταση μέσω του crowbar δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης εντός ωρών, ενώ με τη χρήση μη αυτοματοποιημένων μεθόδων θα απαιτούσε ημέρες.
• Τέλος, το επίπεδο εξαγωγής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (visualization) πραγματοποιείται με λύσεις λογισμικού εξαιρετικά φιλικές στη χρήση τους.

Η Intracom Telecom με τις υπηρεσίες της ολοκληρώνει τα παραπάνω, μετατρέποντας τα προϊόντα σε ένα αποδοτικό σύστημα Big Data με εντυπωσιακές προοπτικές για τον κλάδο των service providers. netweek: Πώς συμβάλλει η λύση BigStreamer στη βελτιστοποίηση των εργασιών ενός service provider και ποιες λειτουργίες βοηθά συγκεκριμένα;

Σπύρος Σακελλαρίου: O BigStreamer μπορεί να βοηθήσει σε δύο περιοχές έναν service provider: στη βελτίωση του Customer Experience, αλλά και στο optimization του δικτύου του. Επίσης, με off-the-shelf προϊόντα, όπως το ValueStreams, μπορούμε να βοηθήσουμε τους communication service providers να ανταγωνιστούν τους over the top providers, όπως το Google και το Facebook, και έτσι να δημιουργήσουν παρόμοια με αυτούς revenue streams.

netweek: Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας Dell – Intracom Telecom;
Πάνος Κανελλόπουλος: H Intracom Telecom ανήκει στο δίκτυο συνεργατών Dell PartnerDirect και αποτελεί Preferred Partner της Dell. Με τη συνεργασία αυτή, η Intracom Telecom μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες της Dell και να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις, προσθέτοντας την τεχνογνωσία της και τις δικές της υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά στις λύσεις Big Data, υπάρχει κοινή συνεργασία των δύο εταιρειών με την κατασκευάστρια λογισμικού Cloudera.

Σπύρος Σακελλαρίου: Η σχέση μας με την Dell είναι διττή, αφού από τη μία αγοράζουμε και μεταπουλούμε τα προϊόντα και τις λύσεις Big Data της Dell, όσον αφορά τους πελάτες της Intracom Telecom, ενώ από την άλλη είμαστε και σε συζητήσεις, ώστε η Intracom να μπορεί σύντομα να προσφέρει υπηρεσίες υλοποίησης Big Data εφαρμογών στη Dell, για όλη την περιοχή EMEA.

netweek: Που βλέπετε να οδεύει η αγορά των Big Data συνολικά και στην Ελλάδα; Ποια η θέση της Intracom Telecom σε αυτή την αγορά;
Πάνος Κανελλόπουλος:
H έννοια Big Data έχει κερδίσει ήδη το ενδιαφέρον πολύ περισσότερων εταιρειών σε διάφορες χώρες και φυσικά στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που διαθέτουν πηγές δεδομένων και αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή που θα προσφέρουν τέτοιου τύπου λύσεις στην εταιρική τους ανάπτυξη είναι βέβαιο ότι θα ενδιαφερθούν να υλοποιήσουν και να τις αξιοποιήσουν.

Σπύρος Σακελλαρίου: Για την ώρα πιστεύω ότι τα Big Data στην Ελλάδα απευθύνονται σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, λόγω της επένδυσης που απαιτείται, αλλά και επειδή μόνο αυτοί έχουν τις υποδομές για να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία. Σιγά-σιγά θα δούμε, όμως, και περισσότερα εργαλεία, τα οποία θα είναι κυρίως εφαρμογές cloud (όπως η εφαρμογή ValueStreams) που θα επιτρέπουν σε μικρότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς να ωφεληθούν από τεχνολογίες BigData, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μεγάλα κεφαλαία σε υποδομές Big Data. Προσωπικά,πιστεύω ότι το 2015 θα είναι η χρονιά όπου θα έχει ωριμάσει η ελληνική αγορά και θα δούμε πολλές και μεγάλες υλοποιήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις που θα αγνοήσουν ή δεν θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία θα δουν την ανταγωνιστικότητά τους να μειώνεται.

netweek: Εχετε υλοποιήσει πρόσφατα κάποιο έργο σχετικά με το BigStreamer και αν ναι, ποιες είναι οι εμπειρίες σας από αυτό;
Σπύρος Σακελλαρίου: 
Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει υλοποιήσεις σε δύο ελληνικούς operators. Παρ’ όλο που είναι αρκετά νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, μόλις αρχίσει μία υλοποίηση και φανούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας και τα οφέλη προς τον πελάτη, ακολουθούν άμεσα ιδέες και για περισσότερες εφαρμογές της λύσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία (innovation).