Η Dell Technologies εγκαινιάζει μια νέα δεκαετία υπευθυνότητας και καινοτομίας με υψηλούς στόχους, οι οποίοι θα προωθήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρείας παγκοσμίως.

Οι φιλόδοξοι στόχοι αποτελούν τον κεντρικό άξονα του σχεδίου της εταιρείας Progress Made Real (Πρόοδος που Γίνεται Πραγματικότητα) για το 2030 και βασίζονται στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία και τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ανθρώπινο πνεύμα είναι, και θα είναι πάντοτε, θετικές δυνάμεις για τον κόσμο.

Κατά την επόμενη δεκαετία, η Dell Technologies θα χρησιμοποιήσει την παγκόσμια κλίμακά της, το διευρυμένο της τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της, για να δημιουργήσει ουσιαστικό και υπολογίσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πλανήτη. Η πλήρη λίστα των στόχων της Dell Technologies για το 2030 βρίσκεται εδώ.