Ως θεμελιώδη λειτουργία για το IT τμήμα χαρακτηρίζει την ψηφιακή ασφάλεια το 61% των CIOs, σύμφωνα με το 2016-2017 CIO Survey της Deloitte.

Η πλειοψηφία των CIOs απάντησε ότι η επιχείρηση αναμένει από αυτούς να ελαχιστοποιήσουν τον ψηφιακό κίνδυνο και να προστατεύσουν τα δεδομένα των πελατών, ωστόσο δεν πιστεύουν ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει τις διαστάσεις της ψηφιακής ασφάλειας στη συνολική διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση. Ως εκ τούτου, μόλις το 10% των CIOs αναφέρει την ψηφιακή ασφάλεια ως σημαντικό επιχειρησιακό στόχο για το 2017 –η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες, η επιχειρησιακή ανάπτυξη και η τεχνολογική απόδοση φιγουράρουν στην κορυφή της λίστας των CIOs. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έρευνα καταδεικνύει μια σύγχυση στα τμήματα ΙΤ σχετικά με τον ρόλο της ψηφιακής ασφάλειας στο επιχειρείν και την εμπλοκή του σε αυτό • οι CIOs θεωρούν ότι, για τον οργανισμό, η ψηφιακή ασφάλεια είναι ένας ακόμα πυλώνας τεχνολογικής επένδυσης (το 64% αυτών αναμένει τη δαπάνη για cyber security να αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια) και όχι στρατηγική προτεραιότητα, ωστόσο το 45% αυτών θεωρεί ότι η ψηφιακή ασφάλεια θα έχει τον σημαντικότερο αντίκτυπο στο επιχειρείν, κατά την επόμενη διετία.