Η παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει σε σημαντικό βαθμό τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργεί παράλληλα αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων τους, σύμφωνα με την 6η παγκόσμια έρευνα της Deloitte με τίτλο "Global Security Survey".

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων να περιορίσουν τα κόστη ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των δεδομένων τους. Παρότι το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής έχει αυξηθεί, από την έρευνα προκύπτει ότι αυτή η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις τωρινές προκλήσεις και ανάγκες.

Το 56% επεσήμανε ότι οι περιορισμοί του προϋπολογισμού, καθώς και η έλλειψη πόρων, είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια να διασφαλιστούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες, ενώ το 33% υπογράμμισε ότι η έλλειψη πόρων αποτελεί την κύρια αιτία που τα έργα για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων αποτυγχάνουν να πετύχουν το στόχο τους.