Οι εταιρείες τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών μείωσαν σημαντικά τον προϋπολογισμό τους για επενδύσεις στην ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 2008, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας της Deloitte, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 200 εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, το 32% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα μείωσαν τον προϋπολογισμό τους, ενώ έξι στα δέκα στελέχη ανέφεραν ότι η εταιρεία τους “βρίσκεται πίσω” ή “προσπαθεί να προλάβει” τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας.
Παράλληλα, μόλις 6% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι διαθέτουν 7% ή περισσότερο από το συνολικό προϋπολογισμό για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων, ποσοστό που παρουσιάζει εντυπωσιακή πτώση σε σχέση με το 2007 που ανερχόταν σε 36%. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η μείωση των επενδύσεων επιβραδύνει και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ασφάλειας, καθώς μόνο το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επιχείρησή τους υιοθετεί γρήγορα τις νέες τεχνολογίες, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2007 (67%). Προτεραιότητα δίνεται πλέον στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών και όχι στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.