Το 75% των καταναλωτών ηλικίας 14-25 ετών, οι λεγόμενοι Millennials, θεωρούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας από την τηλεόραση, σύμφωνα με νέα έρευνα της Deloitte στην οποία συμμετείχαν 8.800 καταναλωτές ηλικίας 14-75 ετών από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι οι Millennials παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες στις προτιμήσεις και στη συμπεριφορά τους όσον αφορά στην κατανάλωση νέων ψηφιακών μέσων και αποτελούν μία παγκόσμια γενιά καταναλωτών που πρωτοπορεί και υιοθετεί γρήγορα τις νέες τεχνολογίες (early adopters). Η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται από πολλές πηγές, σε διαφορετικές μορφές και υποστηρίζει διάφορα συστήματα, δημιουργεί νέες πηγές εσόδων για τους παρόχους τεχνολογίας, καθώς οι προσωπικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και οι μικρές φορητές συσκευές γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Η πλειοψηφία των καταναλωτών σε όλες τις χώρες συμφωνεί ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει εξελιχθεί σε καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας από την τηλεόραση, ενώ και το κινητό τηλέφωνο έχει καταφέρει να κατακτήσει μία θέση ανάμεσα στα μέσα ψυχαγωγίας.